« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - DIO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO
| | VYPRA COVAL: SCHVÁLIL: REG/ON: Praha mal/V4“ Príma,S—f-O- dopravnl opatreni Pikovická 244/17,Praha 4,147 00 XXXXX XXXXX XXXXX XXXX OBVOD" Praha X tel + fax = X XXX XX 444 www.proznak.cz
<br> INVESTOR'
<br> Hlavní město Praha,Mariánské náměstí 2/2,Praha 1
<br> e-mail: projekt©proznak.cz projekce: hurka©proznak.cz
<br> - Kanalizace - nová KD -
<br> OBJEDNA TEL DA TUM: ST UPEN: 010" Porr a.s <.>,Dubečská 3238/36,Strašnice,100 00 Praha 10,01/06/2022 DIR AKCE: ZAKÁZKA C.<.> -
<br> Stavba č.0050 - TV Slivenec 21 0050
<br> C'A'ST;
<br> OBJEKT:
<br> Dopravní značení a opatření
<br>.<.>.;VI“ “41 '
<br>.<.> Í.'1.<.> —.ruárrot.t(;ie 17 " mino INZENYHSW V nanasovm
<br> VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: REGION: Praha PROZNAK "MU-"0- dopravm opatrem o Pikovická 244/17,Praha 4,147 00 XXXXX XXXXX XXXXX XXXX OBVOD-' Praha X “X+ fax = X XXX XX XXX www.proznak.cz INVESTOR; e-mail: projekt©proznak.cz Hlavní město Praha,Mariánské náměstí 2/2,Praha 1 PrOJekce= hurka©PWZnak-CZ OBJEDNA TEL DATUM: STUPEN: Dlof Porr a.s <.>,Dubečská 3238/36,Strašnice,100 00 Praha 10,01/06/2022 DIR AKCE: ZAKA'ZKA C.<.> - Stavba č.0050 - TV Slivenec 21 0050 - Kanalizace - nová KD - CA'sr- 03m- ETAPA 5b
<br> Dopravní značení a opatření
<br> ' V době prací bude“ provoz řízen poučenými pracovníky stavby
<br> L__ „__
<br> VYPRA COVAL.SCHVÁLIL: REG/ON.Praha
<br> PROZNAK Praha s.r.o.dopravní opatření
<br> Dopravní značení a opatření
<br> Pikovická 244/17,Praha 4,147 00 XXXXX XXXXX XXXXX XXXX OBVOD" Praha X tel + fax = X XXX XX 444 www.proznak.cz INVESTOR: e-mail: projekt©proznak.cz Hlavní město Praha,Mariánské náměstí 2/2,Praha 1 Projekce: hurka©sznak-cz OBJEDNA TEL DA TU M: S TUPEN: D'Or Porr a.s <.>,Dubečska 3238/36.Strašnice,100 00 Praha 10.01/06/2922 DIR AKCE: ZAKAZKA C.: Stavba č.0050 - TV Slivenec 210050 - Kanalizace - nová KD - ČÁST- omr- ETA PA 5c
<br> POLlClE QF I'L'
<br> r:- nemam/& T'ElB'TVi POLi' IE __ A 1
<br> _ V době prací bude provoz řízen poučenými pracovníky stavby _ _“ _ _ _ <.>
<br> Dopravní značení a...

Načteno

edesky.cz/d/5527685

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz