« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Příloha č. 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 3
HLAVNÍ mÉsro PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA FRAM lllll||l|l|||lllllllllllllIllllllllll
<br> Odbor koritrolních činností MHMP-XPHZKEKU
<br> Č.3.: MHMP 276571/2022 Sp.zn.: S—MHMP 424032/2021
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Slivenec
<br> podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),provedeného
<br> v Úřadu městské části Praha - Slivenec se sídlem K Lochkovu 6,Praha 5,za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
<br> ].Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Slivenec (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření,která proběhla v období: a) 06.12.2021 - 17.12.2021 b) 21.03.2022 - 31.03.2022
<br> 2.Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Slivenec za rok 2021 bylo zahájeno podle ustanovení 55 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.ašS odst.2 písmb) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění zákona č.183/2017 Sb.(dále jen kontrolní řád),doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 19.07.2021.Písemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení © 5 zákona č.420/2004 Sb.a v souladu s ustanovením © 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy lng.XXXXX XXXXXXXXXX pod č.j.MHMP XXXXXXX/XXXX dne XX.09.2021 <.>
<br> 3.Přezkoumání hospodaření vykonaly:
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng.XXXXXX XXXXXXXX kontrolorky: lng.XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
<br> Sídlo: Mariánské nám.X/X,XXX XX Praha 1 Pracoviště: Na Pankráci lóBS/lT.14021 Praha 4 Kontaktní centrum: l2 444,fax: 236 007 (120 E-mail: postafmmhaeu.ID DS: 445539711
<br> %

Načteno

edesky.cz/d/5511058

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz