« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Počet členů komise

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Počet členů komise
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA — SLIVENEC ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI starostka K Lochkovu 6,154 00,Praha 5 — Slivenec
<br> Váš dopis :“ ze dne: Naše značka: Vyřizuje / linka: Dne: 15.7.2022
<br> Věc: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
<br> Na základě ust.© 150dst.1 písm.d) zák.č.491/2001 Sb <.>,zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,stanovuji pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha — Slivenec a do Zastupitelstva hl.města Prahy konané dne 23.a 24.září 2022 minimální počet členů okrskových volebních komisí takto:
<br> Okrsek č.48001.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 členů Okrsek č.48002.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 členů Okrsek č.48003.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 členů //5/MA/</</ i/Léýv-LJ RNDr.] XXX XXXXXXXXXX starostka MC Praha - Slivenec Milx: : XXX.em: ;;,crgngLNENEC Uífmo luačsrsnt CAST: K Lochkovu B I54 00 Praha S-Slivenec © řařěfěňf'ňň" * _ Ranko—vm Spojeni: _ EMICO:
<br> 251818044 Ceská spoř.a.s.- 241661 č.u.: 9625592/0800

Načteno

edesky.cz/d/5515365


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz