« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - DIO 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO 2
“[ '1 0 - na) ; Pod B28 budou umístěny * '.h ___,! - podtabulky E13 3 Datem,'.I'n'ů l_„j L L"
<br> VYPRACUVAL: SCHVÁLIL: REGION: Praha PROZNAK Pr./(ha,s.r.o.dopravnlo alrem „ _ Pikovická 44117,Praha 4,147 00 XXXXX XXXXX Mllan Brož OBVOD—' Praha X tel +fax = X XXX 66 444 www.proznak.cz INVESTOR: _ e-mail: pmjektůlproznakxz Hlavní město Praha,Marlánské náměstí 2/2,Praha 1 Projekce: hmuáqlnmznak—cz OBJEDNAT/zl DATUM: STUPEN: Dio-' Porr a.s <.>,Dubečská 3238/36,Strašnice,100 00 Praha 10,28/03/2022 DIR AKCE: ZAKÁZKA cí.- Stavba č.0050 - TV Slivenec 210050 - Oprava komunikace za úplné uzavírky - ČÁST: 03mm:,„,„,SDV BUS Dopravm znacenl a opatreni
<br> “'“—__.<.>
<br> _ :) mg;-5 Áumq E ' o': 113% N eranomzj '"
<br> ““;—.a 0:0 H |
<br>.u ! “ -',<.> „u.<.> Éggnv" ',k _.:: Í“ ! \
<br> „?: odšm &
<br> 532 E13.<.>.MIMO MHD
<br> oopmvnl _OBSLUHU,'Reztoemu MČ PRAHA SL'NENEC
<br> & !?.Q'
<br>.I' |: - | Pod 828 budou umístěny '.;— jp podtabulky E13 5 Datem / rm ] “ m VYPRA co VAL: SCHVÁLIL; REGION: Praha "OZ/V4“ Prýha,bir-0- dopravni opatreni „ _ Pikovická 244/17,Praha 4,147 00 XXXXX XXXXX Mllan Brož OBVOD-' Praha X tel + fax : X 444 66 444 www.proznak.cz INVES'I'OR: e-mail: prujeknggproznakxz Hlavní město Praha,Mariánské náměstí 2/2,Praha 1 Pwlťkw "*""SÍGÍPmlnak-CZ OBJEDNAT/žl.DA TUM: STUPEN;,Dio-' Porr a.s.<.> Dubečská 3238/36,Strašnice,100 00 Praha 10,28/03/2022 DIR ] AKCE: ZAKÁZKA C.- Stavba č.0050 - TV Slivenec 21 0050 - Oprava komunikace za úplné uzavírky - ČÁST- OBJEKT:,„,„,SDV BUS 2 Dopravni znaceni a opatrenl 6.etapa
<br> o £)ch $“.<.>."
<br> HGĚWJ Eft-ff" - '
<br> mocgp
<br> MGJGAM qnšfať — '
<br> )
<br> ( _ Tírasa B
<br> US EL
<br> <.>,-
<br> : _ _ ___ __ _Ill \ N -Í |_“ |' fr " _.' | " JL "Í ! ' Í V “'“" ffi-“ř „.; |: jf.<.>.„ ) a.| ; | |,M N' | L__|' ' fil—_“— "I **lj' & ] ; ||| ! u?.:! I'I -._ __IH _“7' |.——- _J __ _ " j WM / „.= " „__ I |.-_.<.> ! || | | ' MI.II | : ;L.'__—'3f $ 5:3 I I.I.| __.<.> _ —-——_;\-/.—_::_—_'________:__ j-u— "5.' to:;„a—L'Éačza :: _1': 2 :...

Načteno

edesky.cz/d/5527680

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz