« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
MCW5X121'IF1NGBG
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKE ČÁSTI ODBOR DOPRAVY
<br> Č.j.: MC05/149661/2022/ODP/MM V Praze: 27.07.2022 Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Městská část Praha 5,Úřad městské části,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a O změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,zahájil dne 27.07.2022 na základě žádosti Městské části Praha - Slivenec,K Lochkovu 6/2,154 00 Praha 5 řízení 0 návrhu Opatření obecné povahy podle ust.& 171 a násl.& 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.š 77 zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích,předkládá návrh Opatření Obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,spočívající V umístění svislého dopravního značení na veřejně přístupných účelových komunikacích (polních cestách) v MČ Praha Slivenec dle přiložené situace č.1 až 5,které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci: a) K osazení svislého dopravního značení se vyjádřila Policie ČR KŘ hl.m.Prahy,OSDP KRPA 2437224 /Čj 2022-0000 DŽ ze dne 25.07.2022,které je jedním z podkladů tohoto řízení.Policie ČR ve svém stanovisku požaduje doplnit signální pa's pro nevidomé na přechodu pro chodce.b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení vzákladní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace na veřejně přístupných účelových komunikacích — polních
<br> cestách v MČ Praha Slivenec
<br> Sídlo: nám.14.října č.4,150 22 Praha 5 IČ: 00 06 36 31 web: www.praha5.cz Pracoviště: nám.14; října č.4,150 22 Praha 5 tel.: 257 000 l l 1 e-mail: podatelna©p...

Načteno

edesky.cz/d/5547294

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz