« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP
MCEBXD'IHDHEB
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR DOPRAVY PORR a.s.Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 430 05 560 Č.j.: MC05/144006/2022/ODP/1V1ach V Praze: 13.07.2022 Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 5,Úřad městské části Praha 5,odbor dopravy,jako orgán obce srozšířenou působností dle ust.& 124,odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a dále podle ust.5171 a 5173,odst.1,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,v návaznosti na © 77,odst.5,zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 01.07.2022.vydává
<br> podle ust.& 77,odst.1,písm.c) a 5 78,zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lochkovu,Do Chuchle,Za Farou,K Rozvodně,Na Přídole,V Lipkách a okolních komunikacích spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení či dočasném zneplatnění,demontáži nebo odstranění stávajícího,popřípadě přechodného dopravního značení dle přiložené Situace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,v termínu dle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace za níže
<br> uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Umístění přechodného dopravního značení a zařízení či dočasné zneplatnění,demontáž nebo odstranění stávajícího,popřípadě přechodného dopravního značení bude provedeno vsouladu s vyjádřením PČR KŘ hl.m.Prahy,OSDP KRPA č.j.KRPA-230483-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 13.07.2022,vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,TP 6...

Načteno

edesky.cz/d/5527682

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz