« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – vedoucí Oddělení analýz rostlin a krmiv Odbor Národní referenční laboratoř Opava (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – vedoucí Oddělení analýz rostlin a krmiv Odbor Národní referenční laboratoř Opava (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucíX
Oddělení analýz rostlin a krmiv
<br> Odbor Národní referenční laboratoř Opava
Č.j.: UKZUZ 060622/2022
<br> Datum: 8.dubna 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br>
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucíX
<br> Oddělení analýz rostlin a krmiv
Odbor Národní referenční laboratoř Opava
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Jaselská 552/16 <,>
Opava.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou2 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je červen 2022 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Metodické a organizační vedení Oddělení analýz rostlin a krmiv v odboru NRL Opava
 Úprava vzorků,příprava mineralizátů a extraktů rostlinného materiálu,krmiv,půd,sedimentů
<br> a kalů <.>
 Měření vzorků půd,rostlin,krmiv a podobných materiálů s použitím instrumentální techniky
<br> (vysokoúčinná kapalinová chromatografie,atomová absorpční/emisní spektrometrie,optická
emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu,spektrofotometrie,elektrochemie a
další) <.>
<br>  Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití speciálních
instrumentálních metod analytické chemie <.>
<br>  Provádění ověřování správné funkce laboratorních přístrojů a zařízení,jejich zavádění do
<br> provozu,nastavování a naprogramování včetně diagnostiky běžných závad a kontroly kvality
<br> procesu <.>
<br>  Práce se softwarovým vybavením NRL ÚKZÚZ: Labsystém,Effivalidation,řídící a vyhodnocovací
<br> programy přístrojů <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5283843

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz