« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada – Odborný referent Oddělení registru vinic Sekce rostlinné výroby Oblekovice (PDF, 255 KB) (PDF, 255 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada – Odborný referent Oddělení registru vinic Sekce rostlinné výroby Oblekovice (PDF, 255 KB) (PDF, 255 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada – Odborný referent
Oddělení registru vinic
Sekce rostlinné výroby
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 037506/2022
Datum: 4.března 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada – Odborný referent
Oddělení registru vinic
Sekce rostlinné výroby
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Evropská 16/25 <,>
Oblekovice,671 81 Znojmo.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním
poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je květen 2022 (nebo
dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br> ➢ Provádění autorizací vinic,resp.kontrolování vinic před klučením <.>
➢ Ve správním řízení vyřizování žádostí a oznámení plynoucí ze zákona o vinohradnictví a
<br> vinařství <.>
➢ Při porušení zákona o vinohradnictví a vinařství a souvisejících předpisů EU zajišťování
<br> podkladů pro sankční řízení <.>
➢ Zjišťování souladu evidovaných ploch vyňatých ze systému povolení pro výsadbu révy se
<br> zákonem o vinohradnictví a vinařství a souvisejícími předpisy EU <.>
➢ Zjišťování nepovolených výsadeb a zpracování podkladů pro řešení v souladu se zákonem o
<br> vinohradnictví a vinařství a souvisejícími předpisy EU <.>
➢ Vykonávání specializovaných prací a kontrolních činností v rozsahu působnosti ÚKZÚZ <.>
➢ Uskutečňování prací na úseku evidence a registrace ploch a odrůd révy vinné,ukládání XXX do
<br> databáze,průběžná evidence veškerých změn v registru vinic a LPIS (informační systém
evidence využití půdy) <.>
<br> ➢ Odpovědnost za aktualizaci grafických...

Načteno

edesky.cz/d/5213140

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz