« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – Odborný referent Oddělení řízení fytosanitárních rizik Odbor zdraví rostlin Brno (PDF, 885 KB) (PDF, 885 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – Odborný referent Oddělení řízení fytosanitárních rizik Odbor zdraví rostlin Brno (PDF, 885 KB) (PDF, 885 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Odborný referent
Oddělení řízení fytosanitárních rizik
<br> Odbor zdraví rostlin
<br>
Č.j.: UKZUZ 059355/2022
Datum: 5.dubna 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br>
<br> XXXXXXX XXXX – Odborný referent
Oddělení řízení fytosanitárních rizik
<br> Odbor zdraví rostlin
<br>
<br> v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Zemědělská
1752/1a,61300 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je květen 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Podíl na přípravě návrhů a připomínek k návrhům legislativy EU za ČR z pohledu ochrany
proti škodlivým organismům <.>
<br>  Podíl na zpracovávání dílčích a celostátních koncepcí výkonu státní správy rostlinolékařské
péče na úseku ochrany proti škodlivým organismům a posuzování těchto koncepcí v rámci
legislativy EU <.>
<br>  Podíl na přípravě a aktualizaci metodických postupů pro sledování výskytu škodlivých
organismů,zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti a postupů pro nařizování
rostlinolékařských opatření <.>
<br>  Podíl na přípravě podkladů pro zpracování analýz rizika škodlivých organismů pro orgány
rostlinolékařské péče třetích zemí <.>
<br>  Zpracování analýz rizika škodlivých organismů,posuzování jejich výsledků a navrhování
opatření ve vztahu k území ČR a EU <.>
<br>  Podíl na zpracování závazných odborných posudků a stanovisek k problematice
rostlinolékařské péče <.>
<br>  Podíl na koordinaci ...

Načteno

edesky.cz/d/5276210

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz