« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – Hlavní metodik Oddělení půdy a lesnictví Sekce zemědělských vstupů Brno (PDF, 875 KB) (PDF, 875 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – Hlavní metodik Oddělení půdy a lesnictví Sekce zemědělských vstupů Brno (PDF, 875 KB) (PDF, 875 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Hlavní metodik
Oddělení půdy a lesnictví
<br> Sekce zemědělských vstupů
<br>
Č.j.: UKZUZ 044194/2022
Datum: 15.března 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Hlavní metodik
Oddělení půdy a lesnictví
<br> Sekce zemědělských vstupů
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Hroznová 2 <,>
656 06 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je červen 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 provádění agend na úseku průzkumu výživy lesa a lesních půd a kontroly vápnění
lesních půd <,>
<br>  metodické řízení vzorkování půd a asimilačních orgánů a provádění poloprovozních a
nádobových zkoušek <,>
<br>  interpretaci dat týkajících se chemizmu lesních půd a asimilačních orgánů lesních
dřevin <,>
<br>  správnost závěrů učiněných vůči vlastníkům lesních pozemků <.>
<br>
Na základě výsledků analýz určuje příčiny poruch výživy lesních porostů a dává návrhy opatření na
<br> jejich zmírnění,případně odstranění <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
<br> a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá přísl...

Načteno

edesky.cz/d/5238003

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz