« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – Odborný referent pro plodiny Oddělení vinohradnictví Sekce rostlinné výroby Znojmo (PDF, 878 KB) (PDF, 878 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – Odborný referent pro plodiny Oddělení vinohradnictví Sekce rostlinné výroby Znojmo (PDF, 878 KB) (PDF, 878 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Odborný referent pro plodiny
Oddělení vinohradnictví
Sekce rostlinné výroby
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 085009/2022
Datum: 11.května 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Odborný referent pro plodiny
Oddělení vinohradnictví
Sekce rostlinné výroby
<br>
<br> v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Znojmo.Služba na
tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným
dnem nástupu na služební místo je červen 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Na základě metodických pokynů vykonává a odpovídá za technické a manuální práce při
zakládání,ošetřování a sklizni pokusů,se zaměřením zejména na užitnou hodnotu odrůd
révy vinné,které jsou mu v souladu s plánem pokusů přiděleny <.>
<br>  Zpracovává výsledky přidělených pokusů <.>
<br>  Vede vegetační a technologické záznamy o odrůdách a po sklizni je vyhodnocuje <.>
<br>  Na základě metodických pokynů provádí práce ve sklepním hospodářství.Pod vedením
nadřízeného pracovníka provádí v rámci vyhodnocování užitné hodnoty vín i odborné
degustace <.>
<br>  Odebírá,zpracovává a ošetřuje vzorky čerstvých hroznů na výrobu vína pro Evropskou
databanku izotopových hodnot vín.Provádí zápisy a zpracovává protokoly <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
<br> a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie n...

Načteno

edesky.cz/d/5364941

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz