« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada – Odborný referent Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby Oblekovice (PDF, 254 KB) (PDF, 254 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada – Odborný referent Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby Oblekovice (PDF, 254 KB) (PDF, 254 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br>
Rada – Odborný referent
Oddělení registru vinic <,>
Sekce rostlinné výroby
<br>
Č.j.: UKZUZ 037282/2022
Datum: 4.března 2022
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada – Odborný referent
Oddělení registru vinic <,>
Sekce rostlinné výroby
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,místo výkonu služby: Evropská 16/25 <,>
Oblekovice,671 81 Znojmo.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je květen 2022 <.>
<br>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 10.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
➢ Zpracování podaných povinných prohlášení dle zákona o vinohradnictví a vinařství
<br> a souvisejících předpisů EU <.>
➢ Vyhodnocení plnění povinností dle zákona o vinohradnictví a vinařství a souvisejících
<br> předpisů EU <.>
➢ Kontrola u fyzických nebo právnických osob,zda strukturální situace vyplývající
<br> z údajů uvedených v registru pěstitelů a v registru produkce odpovídá skutečnosti dle
evidenčních knih.Úprav údajů v registru vinic podle výsledků této kontroly <.>
<br> ➢ Provádění úkonů na úseku evidence prohlášení,ukládání XXX do databáze a průběžná
evidence veškerých změn v registru vinic <.>
<br> ➢ Ve správním řízení vyřizování žádostí a oznámení dle zákona o vinohradnictví
a vinařství <.>
<br> ➢ Při porušení zákona o vinohradnictví a vinařství a souvisejících předpisů EU zajišťování
podkladů pro sankční řízení <.>
<br> ➢ Zjišťování nepovolené výsadby vinic a zpracování podkladů pro řešení v souladu se zákonem
o vinohradnictví a vinařství a souvisejícími...

Načteno

edesky.cz/d/5213139

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz