« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Vrchní referent – Přírodovědný analytik-diagnostik Oddělení analýz rostlin a krmiv Národní referenční laboratoř Opava (PDF, 884 KB) (PDF, 884 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vrchní referent – Přírodovědný analytik-diagnostik Oddělení analýz rostlin a krmiv Národní referenční laboratoř Opava (PDF, 884 KB) (PDF, 884 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Vrchní referent – Přírodovědný analytik-diagnostik
<br> Oddělení analýz rostlin a krmiv
Národní referenční laboratoř Opava
<br> Č.j.: UKZUZ 073693/2022
Datum: 2.května 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný referent – Přírodovědný analytik-diagnostik
<br> Oddělení analýz rostlin a krmiv
Národní referenční laboratoř Opava
<br>
<br> v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Jaselská 552/16 <,>
74601 Opava.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je červenec 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 10.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 Úprava vzorků,příprava mineralizátů a extraktů rostlinného materiálu,krmiv,půd,sedimentů
a kalů <.>
<br>  Měření stanovovaných parametrů ve vzorcích krmiv,rostlin,půd a podobných materiálů
s použitím instrumentální techniky (vysokoúčinná kapalinová chromatografie,atomová
absorpční/emisní plamenová spektrometrie,optická emisní spektrometrie v indukčně
vázaném plazmatu,spektrofotometrie a další) <.>
<br>  Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití speciálních
instrumentálních metod analytické chemie <.>
<br>  Provádění ověřování správné funkce laboratorních přístrojů a zařízení,jejich zavádění do
<br> provozu,nastavování a naprogramování včetně diagnostiky běžných závad a kontroly kvality
<br> procesu <.>
<br>  Práce se softwarovým vybavením NRL ÚKZÚZ: Labsystém,Effivalidation,řídící a vyhodnocovací
<br> programy přístr...

Načteno

edesky.cz/d/5332050

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz