« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – vedoucí Oddělení terénní kontroly a koordinace, Odbor osiv a sadby Praha (PDF, 309 KB) (PDF, 309 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – vedoucí Oddělení terénní kontroly a koordinace, Odbor osiv a sadby Praha (PDF, 309 KB) (PDF, 309 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí Oddělení terénní kontroly a koordinace X <,>
<br> Odbor osiv a sadby
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 032372/2022
Datum: 24.února 2022
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí Oddělení terénní kontroly a koordinace X <,>
<br> Odbor osiv a sadby
<br>
<br> v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Za opravnou 4/4 <,>
15006 Praha 5.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou2.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je květen 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Náplň činnosti
<br> ➢ Metodické vedení uznávacího řízení množitelských porostů
<br> ➢ Metodické vedení vegetačních zkoušek
<br> ➢ Metodické vedení vzorkovatelů
<br> ➢ Metodické vedení,pověřování,řízení a kontrola pověřených vzorkovatelů a přehlížitelů
<br> ➢ Organizace,provedení a vyhodnocení následné kontroly
<br> ➢ Metodicky vede všechny činnosti oddělení,zaškoluje a metodicky vede zaměstnance
<br> oddělení,metodicky řídí činnost inspektorů v rámci sekce,která souvisí s certifikací osiva a
<br> sadby národní i OECD,metodicky vede referát udělování výjimek na osivo pro EZ <.>
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br> 1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.3:
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm...

Načteno

edesky.cz/d/5196042

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz