Město Jablonné v Podještědí

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://jablonnevp.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jablonné v Podještědí
náměstí Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí

Datová schránka: 5gtbz44
E-mail: info@jvpmesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2023 ÚZSVM: Aukční vyhláška k elektronické aukci č. EAS/UCL/017/2023 - stavební parcela č. 56/2 v k. ú. Kněžice v Lužických horách
14. 07. 2023 Preciosa, závod Jablonné v Podještědí - hledá zaměstnance na pozici elektromontér/elektrikář
13. 07. 2023 Město Doksy - Výběrové řízení na pozici - strážník městské policie Doksy
13. 07. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - dokumenty města Jablonné v Podještědí - rozpočtové opatření - změna č. 4 rozpočtu města Jablonné v Podještědí na rok 2023
12. 07. 2023 Veřejnoprávní smlouva - Klášter dominikánů-dotace na obnovu baziliky v r. 2022
11. 07. 2023 Veřejnoprávní smlouva 2022 Sportovní klub ZŠ ATLETIKA
11. 07. 2023 Veřejnoprávní smlouva 2022 Fotbalová akademie MAHO sport
04. 07. 2023 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
01. 07. 2023 Veřejnoprávní smlouva 2022 Sportovní klub ZŠ tancování
01. 07. 2023 Veřejnoprávní smlouva 2022 Sportovní klub ZŠ FLORBAL
30. 06. 2023 MML, odbor životního prostředí - rozhodnutí - Vrtaná studna na p.p.č. 1140/2 v k.ú. Heřmanice v Podještědí
28. 06. 2023 MěÚ Nový Bor - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Kunratice u Cvikova
23. 06. 2023 Záměr města pronajmout nemovitou věc
22. 06. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny v úterý 11.07.2023 od 07:30 do 14:30, ul. Tovární čp. 10
20. 06. 2023 Pozvánka na 8. ZM 28. června 2023
20. 06. 2023 MěÚ Hrádek nad Nisou: Oznámení o opakovaném veřejném projednání změny č.1B územního plánu Hrádek nad Nisou
19. 06. 2023 Mikroregion Podralsko: Schválený rozpočet na rok 2023, Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2025, Rozpočtová opatření k rozpočtu roku 2023, Závěrečný účet za rok 2022
14. 06. 2023 ÚZSVM: Aukční vyhláška EAS/UCL/011/2023 na st. p. č. 56/2 v k. ú. Kněžice v Lužických horách
09. 06. 2023 Záměr Města Jablonné v Podještědí pronajmout nemovitou věc - nebytový prostor v č.p.45, ul. Klášterní v obci Jablonné v Podještědí
08. 06. 2023 Záměr směnit část p.p.č.892 za část st.p.č.40 a za část p.p.č.93/1 v k.ú. Česká Ves v P., záměr prodat p.p.č.1038/1 v k.ú. Petrovice v L. h., záměr prodat část p.p.č.552/6 v k.ú. Markvartice v P., záměr bezplatně převést nemovitou věc
07. 06. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny v úterý 27.06.2023 od 07:30 do 18:00 h, Česká Ves, Pole
07. 06. 2023 KÚ LK, OŽPaZ: výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy, Změna stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny významného vodního toku Panenský potok v úseku od ř. km 10,650 – 27,406
07. 06. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů – dokumenty města Jablonné v Podještědí – schválený Závěrečný účet města Jablonné v Podještědí za rok 2022
07. 06. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - rozpočtové opatření - změna č. 3 rozpočtu města Jablonné v Podještědí za rok 2023
05. 06. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny v pondělí 26.06.2023 od 09:30 do 14:30, Luční ul. čp. 264
05. 06. 2023 Město Cvikov - Výběrové řízení na pozici vedoucí úředník – vedoucí finančního odboru
04. 06. 2023 Veřejnoprávní smlouva 2022 TJ TATRAN kopaná
02. 06. 2023 Veřejnoprávní smlouva 2021-SK-Podještědští Pardálové-adaptace sportovní plochy II.etapa
29. 05. 2023 MML, odbor dopravně správních agend - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici III/27244 v rámci akce "Triatlon Lemberk"
26. 05. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny v pátek 16.06. od 08:30 do 16:30 h v části Česká Ves, Pole
26. 05. 2023 Záměr směnit část p.p.č.929/2, část p.p.č.927, část p.p.č.1098/1 a část p.p.č.946/2 v k. ú. Petrovice v Lužických horách a záměr pronajmout nebytový prostor na st.p.č.19/1, v k.ú. Jablonné v Podještědí
19. 05. 2023 Oznámení o provádění stavby k rozšíření distribuční soustavy - Heřmanice v P., červen 2023
19. 05. 2023 Město Cvikov - Výběrové řízení na pozici vedoucí úředník – vedoucí finančního odboru
17. 05. 2023 Plánovaná odstávka pitné vody v úterý 23.05. od 08:00 do 12:00 h v Petrovicích
16. 05. 2023 Pozvánka na 7. ZM 24. května 2023
16. 05. 2023 Státní veterinární správa - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat v Libereckém kraji
16. 05. 2023 Mikroregion Podralsko: Návrh závěrečného účtu v užším rozsahu za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
15. 05. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny ve čtvrtek 01.06. od 09:00 do 16:00 h v Kněžicích a od 09:00 do 17:00 h v Heřmanicích + Zámecká ul. čp. 6
15. 05. 2023 ZRUŠENO: Plánovaná odstávka elektřiny ve čtvrtek 18.05. od 07:30 do 17:00 h, Lvová
10. 05. 2023 Plánovaná odstávka vody ve středu 24.05.2023 od 08:00 do 12:00 h, Česká Ves, Postřelná
04. 05. 2023 MML, odbor dopravně správních agend - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích silnicích II/270 a III/27013, 27244 v rámci akce Malevil Cup 2023
04. 05. 2023 Dokument "Oznámení o konání veř..." již není dostupný.
04. 05. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny ve čtvrtek 25.05. od 07:30 do 15:30 h, Heřmanice, Zámecká
03. 05. 2023 Dokument "Oznámení o konání veř..." již není dostupný.
03. 05. 2023 SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu k 03.05.2023, pracoviště Česká Lípa
28. 04. 2023 KHS LK: VV, OOP - Monitorovací kalendář - koupací sezona 2023
28. 04. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny ve čtvrtek 18.05. od 07:30 do 17:00 h, Lvová
28. 04. 2023 Záměr prodat p.p.č. 820/2 a část p.p.č. 1130/1 v k. ú. Petrovice v Lužických horách, záměr směnit p.p.č.1171/5 za část p.p.č.1171/4 v k.ú. Heřmanice v Podještědí a záměr směnit část p.p.č.1822/1 za část p.p.č. 1823/6 v k. ú. Heřmanice v Podještědí
27. 04. 2023 SVS - Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
27. 04. 2023 Návrh závěrečného účtu města Jablonné v Podještědí za rok 2022

XML