« Najít podobné dokumenty

Město Jablonné v Podještědí - Záměr prodat část p.p.č. 2954, záměr prodat část p.p.č. 3122/1 a část p.p.č. 3102/5, záměr pronajmout část p.p.č. 3122/1 a část p.p.č. 3102/5, vše v k. ú. Heřmanice v Podještědí a záměr pronajmout p.p.č. 27/1 v k. ú. Jablonné v Podještědí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonné v Podještědí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodat část p.p.č. 2954, záměr prodat část p.p.č. 3122/1 a část p.p.č. 3102/5, záměr pronajmout část p.p.č. 3122/1 a část p.p.č. 3102/5, vše v k. ú. Heřmanice v Podještědí a záměr pronajmout p.p.č. 27/1 v k. ú. Jablonné v Podještědí
MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
se sídlem Městský úřad,náměstí Míru 22,471 25 Jablonné v Podještědí
<br> IČ 00260576,tel.487 829 961,fax 487 829 972,ID datové schránky 5gtbz44
<br>
Záměr Města Jablonné v Podještědí
prodat nemovitou věc <.>
<br> Město Jablonné v Podještědí zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
ve znění pozdějších předpisů z á m ě r p r o d a t část p.p.č.2954,ostatní plocha,o výměře
cca 430 m2,celý pozemek o výměře 2313 m2,v k.ú.Heřmanice v Podještědí,je zapsán na
listu vlastnictví č.1,u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,Katastrální pracoviště Liberec <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou města,dne 5.6.2024,usnesením č.950/2024 <.>
<br> Termín podání žádostí,nabídky,nebo vyjádření je do 27.6.2024 <.>
<br> Další informace podá majetkové odd.MěÚ,Tel: 487 829 973
<br> v.r.XXXX XXXX
starosta města
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desku dne: 10.6.2024 Podpis:
Sejmuto: 27.6.2024 Podpis:
<br>
<br> MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
se sídlem Městský úřad,náměstí Míru 22,471 25 Jablonné v Podještědí
<br> IČ 00260576,tel.487 829 961,fax 487 829 972,ID datové schránky 5gtbz44
<br>
Záměr Města Jablonné v Podještědí
prodat nemovitou věc <.>
<br> Město Jablonné v Podještědí zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
ve znění pozdějších předpisů z á m ě r p r o d a t část p.p.č.3122/1,trvalý travní porost <,>
celý pozemek o výměře 696 m2 a část p.p.č.3102/5,ostatní plocha,celý pozemek o výměře
2998 m2,celkem předmětné části o výměře 60 m2,v k.ú.Heřmanice v Podještědí,pozemky
jsou zapsány na listu vlastnictví č.1,u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,Katastrální
pracoviště Liberec <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou města,dne 5.6.2024,usnesením č.950/2024 <.>
<br> Termín podání žádostí,nabídky,nebo vyjádření je do 27.6.2024 <.>
<br> Další informace podá majetkové odd.MěÚ,Tel: 487 829 973
<br> v.r.XXXX XXXX
starosta města
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desku dne: 10....

Načteno

edesky.cz/d/9989862

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonné v Podještědí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz