« Najít podobné dokumenty

Město Jablonné v Podještědí - Pozvánka na 15. ZM 24.04.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonné v Podještědí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 15. ZM 24.04.2024
MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
se sídlem Městský úřad,náměstí Míru 22,471 25 Jablonné v Podještědí
<br> IČ 00260576,tel.487 829 961,fax 487 829 972,ID datové schránky 5gtbz44
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> P O Z V Á N K A
<br>
<br> na veřejné zasedání Zastupitelstva města Jablonné v Podještědí č.15,které se koná
<br> ve středu 24.04.2024 od 17:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu v Jablonném
<br> v Podještědí,nám.Míru 22,2.patro
<br>
<br>
<br>
<br> P r o g r a m :
<br> 1.Zahájení
2.Jmenování ověřovatele zápisu
3.Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.Zpráva finančního výboru
5.Rozpočtové opatření – změna rozpočtu č.3 na rok 2023
6.Zpráva o pohledávkách města po splatnosti se stavem k 31.12.2023
7.Rozdělení finančních prostředků organizacím a spolkům působícím v oblasti sportu <,>
<br> tělovýchovy,zájmové činnosti a kultury v Jablonném v Podještědí na r.2024
<br> 8.Informace o změně přílohy č.2 žádosti projektu „Klimatická změna nezná hranic“
z důvodu odstoupení města Herrnhut ze smlouvy o spolupráci
<br> 9.Informace o XXXX z nemovitých věcí od XX.XX.XXXX
10.Zpráva kontrolního výboru
11.Program na podporu financování domácích čistíren odpadních vod
12.Informace starosty,místostarosty,tajemnice
13.Různé
14.Diskuse,závěr
<br>
<br>
<br>
V Jablonném v Podještědí,dne 16.04.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX
<br> místostarosta

Načteno

edesky.cz/d/9301864

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonné v Podještědí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz