« Najít podobné dokumenty

Město Jablonné v Podještědí - Záměr pronajmout nebytový prostor v budově čp. 330, ul. Zdislavy z Lemberka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonné v Podještědí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout nebytový prostor v budově čp. 330, ul. Zdislavy z Lemberka
MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
se sídlem Městský úřad,náměstí Míru 22,471 25 Jablonné v Podještědí
<br> IČ 00260576,tel.487 829 961,fax 487 829 972,ID datové schránky 5gtbz44
<br>
Záměr Města Jablonné v Podještědí
pronajmout nemovitou věc <.>
<br> Město Jablonné v Podještědí zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
ve znění pozdějších předpisů z á m ě r p r o n a j m o u t nebytový prostor,který je umístěn
v budově č.p.330,ul.Zdislavy z Lemberka,je součástí st.p.č.45/1,v k.ú.a obci Jablonné
v Podještědí,je zapsán na listu vlastnictví č.1,u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj <,>
Katastrální pracoviště Liberec <.>
Nebytové prostory se nachází v přízemí domu,provozní prostory o výměře cca 70,5 m2 <,>
skladové místnosti o výměře cca 25,30 m2 a ostatní místnosti o výměře cca 10,30 m2 –
bývalý bazar.Energetická náročnost budovy – třída G <.>
Prostor je nově opraven.Minimální nájemné je 6 370 Kč/měsíc + energie a případné služby <.>
Vytápění je zajištěno plynovým kotlem pro tento nebytový prostor <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou města,dne 15.5.2024,usnesením č.924/2024 <.>
<br> Možnost podání žádosti,nabídky,nebo vyjádření je po dobu vyvěšení <.>
<br> Další informace podá majetkové odd.MěÚ,Tel: 487 829 973
<br> v.r.XXXX XXXX
starosta města
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desku dne: 17.5.2024 Podpis:
Sejmuto: Podpis:
<br>
2024-05-16T10:29:06+0200

Načteno

edesky.cz/d/9728416

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonné v Podještědí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz