« Najít podobné dokumenty

Město Jablonné v Podještědí - Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/13 v extravilánu města Jablonné v Podještědí, části Lvová 13.05. a 24.05.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonné v Podještědí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválené DIO
m ' l!
<br> “ $ ' 9125 » 9035 9 W
<br> m
<br> „ A _ n qazagosc DME—%
<br> \ >< mom
<br> „' *<_ „* m
<br> „„
<br> 05 O
<br> 4m
<br> mu
<br> ?9
<br> iwmpcd,/\ J\38G2U307“317L3 ewzndegggg ©; mz m s * “aznqulsxg 333 mysem LQLUUVT/jaf ÁinlS me::wzo ]HMÁÚLMZ VMGHH NÁGÍJVHd VNNUled H7HHUG MIUS EWU img HUJSÉLJ SAHUd VN Z\MVÝVN WAAUZNVHO ÉWVMNW VMÍWBASO img Md VN 35 W ?S/VHULJ V? JHGÉL NA EFDdedf GíÚdG/JN B]FÍIG V TE \HSDTd S V NHÍH,\ÚVWCI VN EGEM ÚLÉW VN Md Ěč/WZT []d Ú \" NA JNEJEÁ ÚHJNH'JHF HGZVL '\900 Od JLV “HUŠHENS TCQÚ & ELH "HS VN V/VVHdUG VHENSEÁ VNS/\VLŠĚZ NSW—Wx GW m?li muze naš/\ aw“ g sm./3133.15 ; “u 7 : GÉJElCMÍEAC/WISEZA zn::iez)mnnHw/mwm311755 \mu/mmm? _m Md HJJNEZJW EVN Í \JVAOFUdVN \de “ZL ? 7 ? ÍJNVÁUFUdGU „de 19 F 7 W YE ŠJ'WQSS/ŘVlaGHLMUCHZ G\dUd mamma—Agua sm: m: m Anu/cum
<br> %mm M wmam mm klam—W EWV MAGE/W NHVZJLS EBN W “WSUS/\ NJNďíJH/x EJVTMWVN NEĚUÍ VZ Ca "HS WH \VZT EGÚGUMNHM
<br> )peraHzcd [\letmcmerzsqc “MCH 0 M Miu : d wuezcdp :umseýzzmt
<br> lAHVZULS \ZEA UGG,VOHWHUHMNVÁDÚdEHd \jÁOFCdGU) \NEšchO 3H3M%/_ÉZ& BMVHCOG * G\G HHAVN
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
odbor silničního hospodářství
<br>
<br>
<br> T 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz
<br>
<br> Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2
<br> Datová schránka c5kbvkw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Číslo jednací
<br> KULK 34995/2024
<br> OSH 277/2024/280.8/Fi
<br> Oprávněná osoba,linka,email
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXX / XXX
<br> michaela.fialova@kraj-lbc.cz
<br> Liberec
<br> 24.04.2024
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/13 v extravilánu města
<br> Jablonné v Podještědí,části Lvová
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Libereckého kraje,odbor silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad Libereckého
<br> kraje“) podle ust.§ 61 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> žádosti ze dne 11.04.2024 od společnosti ELIPROM spol.s r.o <.>,IČO: 48264237,se sídlem Legií
<br> 317/19,460 01 Liberec zastoupená na základě plné moci společností VIATEX spol.s r.o.<,>
<br> IČO: 62740539,se sídlem Belgická 4855,466 05 Jablonec nad Nisou (dále jen „žadatel“) <,>
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu,a to na na úseku silnice I/13 v extravilánu obce Jablonné
<br> v Podještědí – část obce Lvová,v silničním km cca 172,2 – 175,8 (dále jen „dotčený úsek silnice
<br> I/13“),z důvodu zabezpečení pracovních míst a označení úplné uzavírky provozu na dotčeném úseku
<br> silnice I/13 v rámci realizace akce s názvem „LB – Lvová,výměna stožárů VN MKPB (IE-12-
<br> 4007318)“ (dále jen „stavební práce“),jako příslušný krajský úřad podle ust.§ 124 odst.4 písmeno
<br> b) zákona o silničním provozu,za použití ust.§ 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ust.§ 77 odst.1 písmeno b) zákona
<br> o silničním provozu,po předchozím ...

Načteno

edesky.cz/d/9433665

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonné v Podještědí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz