« Najít podobné dokumenty

Město Jablonné v Podještědí - Záměr pronajmout část p.p.č. 1327/3 a p.p.č. 203 v k. ú. Markvartice v Podještědí, záměr pronajmout část p.p.č. 1327/3 v k. ú. Markvartice v Podještědí, záměr pronajmout nebytový prostor v ul. Dlouhá čp. 99

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonné v Podještědí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout část p.p.č. 1327/3 a p.p.č. 203 v k. ú. Markvartice v Podještědí, záměr pronajmout část p.p.č. 1327/3 v k. ú. Markvartice v Podještědí, záměr pronajmout nebytový prostor v ul. Dlouhá čp. 99
MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
se sídlem Městský úřad,náměstí Míru 22,471 25 Jablonné v Podještědí
<br> IČ 00260576,tel.487 829 961,fax 487 829 972,ID datové schránky 5gtbz44
<br>
Záměr Města Jablonné v Podještědí
pronajmout nemovitou věc <.>
<br> Město Jablonné v Podještědí zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
ve znění pozdějších předpisů z á m ě r p r o n a j m o u t část p.p.č.1327/3,ostatní plocha <,>
o výměře cca 100 m2,celý pozemek o výměře 194 m2 a p.p.č.203,trvalý travní porost,o
výměře cca 235 m2,v k.ú.Markvartice v Podještědí,zapsáno na listu vlastnictví č.1,u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,Katastrální pracoviště Liberec <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou města,dne 24.4.2024,usnesením č.893/2024 <.>
<br> Termín podání žádostí,nabídky,nebo vyjádření je do 13.5.2024 <.>
<br> Další informace podá majetkové odd.MěÚ,Tel: 487 829 973
<br> v.z.Mgr.XXXX XXXXXXX
místostarosta města
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desku dne: 25.4.2024 Podpis:
Sejmuto: 13.5.2024 Podpis:
<br>
<br> MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
se sídlem Městský úřad,náměstí Míru 22,471 25 Jablonné v Podještědí
<br> IČ 00260576,tel.487 829 961,fax 487 829 972,ID datové schránky 5gtbz44
<br> Záměr Města Jablonné v Podještědí
pronajmout nemovitou věc <.>
<br> Město Jablonné v Podještědí zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
ve znění pozdějších předpisů z á m ě r p r o n a j m o u t část p.p.č.1327/3,ostatní plocha <,>
o výměře cca 95 m2,celý pozemek o výměře 194 m2,v k.ú.Markvartice v Podještědí <,>
zapsáno na listu vlastnictví č.1,u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,Katastrální
pracoviště Liberec <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou města,dne 24.4.2024,usnesením č.894/2024 <.>
<br> Termín podání žádostí,nabídky,nebo vyjádření je do 13.5.2024 <.>
<br> Další informace podá majetkové odd.MěÚ,Tel: 487 829 973
<br> v.z.Mgr.XXXX XXXXXXX
místostarosta města
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední des...

Načteno

edesky.cz/d/9433664

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonné v Podještědí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz