« Najít podobné dokumenty

Město Jablonné v Podještědí - Pozvánka na 16. ZM 22.05.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonné v Podještědí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 16. ZM 22.05.2024
MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
se sídlem Městský úřad,náměstí Míru 22,471 25 Jablonné v Podještědí
<br> IČ 00260576,tel.487 829 961,fax 487 829 972,ID datové schránky 5gtbz44
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> P O Z V Á N K A
<br>
<br> na veřejné zasedání Zastupitelstva města Jablonné v Podještědí č.16,které se koná
<br> ve středu 22.05.2024 od 17:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu v Jablonném
<br> v Podještědí,nám.Míru 22,2.patro
<br>
<br>
<br>
<br> P r o g r a m :
<br> 1.Zahájení
2.Jmenování ověřovatele zápisu
3.Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.Nemovité věci
<br> ▪ Odkoupení části p.p.č.407 (301 m2) a p.p.č.408 (32 m2) v k.ú.Lvová
5.Zpráva finančního výboru
6.Hospodaření města Jablonné v Podještědí za období 01-03/2024
7.Rozpočtové opatření – změna rozpočtu č.4 na rok 2024
8.Aktualizace přílohy č.1 zřizovacích listin příspěvkových organizací
9.Zpráva kontrolního výboru
10.Program na podporu financování domácích čistíren odpadních vod
11.Delegování starosty na jednání valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s <.>
12.Informace starosty,místostarosty,tajemnice
13.Různé
14.Diskuse,závěr
<br>
<br>
<br>
V Jablonném v Podještědí,dne 14.05.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXX v.r <.>
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/9710604

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonné v Podještědí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz