« Najít podobné dokumenty

Město Jablonné v Podještědí - Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených úsecích silnice I/13 v extravilánu města Jablonné v Podještědí od 02.05.2024 do 02.06.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonné v Podještědí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO - mostní provizorium
S7
<br> 2 x příčný práh 30 km/h
<br> mostní provizirium
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
LA
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y
<br> P
O
<br> Z
O
<br> R
<br> V
Ý
<br> J
E
<br> Z
D
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> E
L
<br> S
T
A
<br> V
B
<br> Y
<br> mostní provizorium navazuje na stávající ocelová svodidla
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
E
<br> L
S
<br> T
A
<br> V
B
<br> Y
<br> P
O
<br> Z
O
<br> R
<br> V
Ý
<br> J
E
<br> Z
D
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> E
L
<br> S
T
A
<br> V
B
<br> Y
<br> 2604/2019
<br> vjezd a výjezd vozidel stavby pouze za asistence poučené osoby
šikana z bet.svodidel zabraňující nechtěnému vjezdu do prostoru stavby
<br> S7
<br> V17
<br> V17
Schválené DIO
M
IM
<br> O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> LA
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y
<br> P
O
<br> Z
O
<br> R
<br> V
Ý
<br> J
E
<br> Z
D
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> E
L
<br> S
T
A
<br> V
B
<br> Y
<br> P
O
<br> Z
O
<br> R
<br> V
Ý
<br> J
E
<br> Z
D
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> E
L
<br> S
T
A
<br> V
B
<br> Y
<br> 2604/2019
<br> stávající ocelová svodidla navázaná na dočasné beton.svodidla
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
E
<br> L
S
<br> T
A
<br> V
B
<br> Y
<br> vjezd a výjezd vozidel stavby pouze za asistence poučené osoby
šikana z bet.svodidel zabraňující nechtěnému vjezdu do prostoru stavby
<br> S7
<br> S7
<br>
2024-04-19T10:49:43+0200
Policie České republiky - kvalifikovaná pečeť
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
odbor silničního hospodářství
<br>
<br>
<br> T 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz
<br>
<br> Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2
<br> Datová schránka c5kbvkw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Číslo jednací
<br> KULK 34424/2024
<br> OSH 294/2024/280.8/Fi
<br> Oprávněná osoba,linka,email
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXX / XXX
<br> michaela.fialova@kraj-lbc.cz
<br> Liberec
<br> 23.04.2024
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených úsecích silnice I/13 v extravilánu města
<br> Jablonné v Podještědí
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Libereckého kraje,odbor silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad Libereckého
<br> kraje“) podle ust.§ 61 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> žádosti ze dne 22.04.2024 od společnosti SaM silnice a mosty,a.s <.>,IČO: 25018094,se sídlem
<br> Máchova 1129,470 01 Česká Lípa zastoupená na základě plné moci společností VIATEX spol <.>
<br> s r.o <.>,IČO: 62740539,se sídlem Belgická 4855,466 05 Jablonec nad Nisou (dále jen „žadatel“) <,>
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu,a to na úseku silnice I/13 v extravilánu města Jablonné
<br> v Podještědí,silničním km cca 170,5 – 171,2 (dále jen „dotčený úsek silnice I/13“),z důvodu
<br> zabezpečení pracovních míst a označení částečné uzavírky provozu na dotčeném úseku silnice I/13
<br> v rámci realizace akce s názvem „I/13 Jablonné v Podještědí,most 13-112“ (dále jen „stavební
<br> práce“),jako příslušný krajský úřad podle ust.§ 124 odst.4 písmeno b) zákona o silničním provozu <,>
<br> za použití ust.§ 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „správní řád“),podle ust.§ 77 odst.1 písmeno b) zákona o silničním provozu,po předchozím
<br> souhlasném vyjádření dot...

Načteno

edesky.cz/d/9424419

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonné v Podještědí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz