Město Jablonné v Podještědí

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://jablonnevp.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jablonné v Podještědí
náměstí Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí

Datová schránka: 5gtbz44
E-mail: info@jvpmesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 06. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA vyměření místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2023
12. 06. 2024 Pozvánka na 17. ZM 19.06.2024
11. 06. 2024 Pozvánka na 17. ZM 19.06.2024
10. 06. 2024 Oznámení o zahájení geologických prací v katastrálním území Lvová v době od 22. července až do 31. října
10. 06. 2024 Město Mimoň - VŘ na obsazení pracovní pozice ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace
10. 06. 2024 Město Mimoň - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky „Základní umělecké školy Václava Snítila, Mimoň, příspěvková organizace“
10. 06. 2024 Záměr prodat část p.p.č. 2954, záměr prodat část p.p.č. 3122/1 a část p.p.č. 3102/5, záměr pronajmout část p.p.č. 3122/1 a část p.p.č. 3102/5, vše v k. ú. Heřmanice v Podještědí a záměr pronajmout p.p.č. 27/1 v k. ú. Jablonné v Podještědí
05. 06. 2024 Rozhodnutí, zařazení pozemní komunikace na pozemku p.č.1083 v katastrálním území Kněžice v Lužických horách v obci Jablonné v Podj., její část v délce 620m, do kategorie místní komunikace, III. třídy
03. 06. 2024 Mikroregion Podralsko - Oznámení o zveřejnění - Schválený rozpočet na rok 2024, Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 – 2026, Rozpočtová opatření k rozpočtu roku 2024, Závěrečný účet za rok 2023
31. 05. 2024 Dokument "Změna termínu - Oznám..." již není dostupný.
30. 05. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - rozpočtové opatření - změna č. 4 rozpočtu města Jablonné v Podještědí za rok 2024
29. 05. 2024 Dokument "Oznámení o konání veř..." již není dostupný.
29. 05. 2024 MML, odbor dopravně správních agend - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici III/27244 v rámci akce Triatlon Lemberk dne 16.06.2024 od 10:00 do 17:00 h
28. 05. 2024 Oznámení o odstávce elektřiny v úterý 18.06. od 08:00 do 16:30 h., Lužická ul.
27. 05. 2024 Pravidla pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Jablonné v Podještědí na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod - na období 2024 -2025
22. 05. 2024 Oznámení o odstávce elektřiny v pondělí 12.06. od 09:30 do 14:30 h, Lvová
22. 05. 2024 Oznámení o odstávce elektřiny v pondělí 12.06. od 09:30 do 15:30 h, Postřelná
22. 05. 2024 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva financovaná z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2024
21. 05. 2024 Věznice Stráž pod Ralskem - nabídka zaměstnání s náborovým příspěvkem 100 000 Kč
21. 05. 2024 Vyměření daně z nemovitosti na rok 2024
20. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky pitné vody ve středu 05.06. od 08:00 do 12:00 h - Postřelná, Česká Ves
20. 05. 2024 Oznámení o odstávce elektřiny v pondělí 10.06. od 07:30 do 16:00 h, Česká Ves, Pole
20. 05. 2024 Upozornění o zkrácení doby nočního klidu z 25.5.2024 na 26.5.2024
17. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu města Jablonné v Podještědí za rok 2023
17. 05. 2024 Záměr pronajmout nebytový prostor v budově čp. 330, ul. Zdislavy z Lemberka
17. 05. 2024 Záměr prodat p.p.č. 893/2 v k. ú. Lvová
16. 05. 2024 ÚZSVM: Oznámení o elektronické aukci č. EAS/UCL/009/2024 – pozemek p. p. č. 1168 k. ú. Lvová
15. 05. 2024 MML, odbor dopravně správních agend - Návrh úpravy silničního provozu v rámci akce „Prodejna NORMA – Jablonné v Podještědí“ a související akce: „Pěší propojení ul. Švermova – nové OC Norma“
15. 05. 2024 Technické služby města Doksy, příspěvková organizace
15. 05. 2024 Pozvánka na 16. ZM 22.05.2024
10. 05. 2024 OŽPaZ: Návrh opatření obecné povahy, veřejná vyhláška - regulace bolševníku velkolepého
09. 05. 2024 Oznámení o odstávce elektřiny ve čtvrtek 30.05. od 08:00 do 17:00 h, Heřmanice v P.
06. 05. 2024 MML, odbor dopravně správních agend - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Ke Koupališti od 11.5.2024 do 23.5.2024 v rámci akce "Výstavba prodejny potravin Norma v Jablonném v Podještědí, realizace vodovodní přípojky"
06. 05. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - rozpočtové opatření - změna č. 3 rozpočtu města Jablonné v Podještědí za rok 2024
03. 05. 2024 Oznámení o odstávce elektřiny v pátek 24.05.2024 od 08:30 do 20:00 h, Lvová
02. 05. 2024 Oznámení o prováděné stavbě k rozšíření distribuční soustavy v květnu 2024, Valdov
02. 05. 2024 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky „Základní škola a mateřská škola, Křižany – Žibřidice, příspěvková organizace“
02. 05. 2024 SPÚ: Nabídka pozemků k pronájmu k 02.05.2024, pracoviště Česká Lípa
29. 04. 2024 SVS - Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
26. 04. 2024 Rozhodnutí - vyřazení místní komunikace na pozemku p.č.1064/4 v k.ú. Petrovice v Lužických horách z pasportu místních komunikací
25. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/13 v extravilánu města Jablonné v Podještědí, části Lvová 13.05. a 24.05.2024
25. 04. 2024 Záměr pronajmout část p.p.č. 1327/3 a p.p.č. 203 v k. ú. Markvartice v Podještědí, záměr pronajmout část p.p.č. 1327/3 v k. ú. Markvartice v Podještědí, záměr pronajmout nebytový prostor v ul. Dlouhá čp. 99
24. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených úsecích silnice I/13 v extravilánu města Jablonné v Podještědí od 02.05.2024 do 02.06.2024
24. 04. 2024 Plánovaná odstávka elektřiny ve středu 15.05. od 08:00 do 16:00 h, Pole
24. 04. 2024 MML, odbor dopravně správních agend - stanovení přechodné úpravy provozu dne 25.05.2024 od 5:00 do 24:00 hodin v rámci akce: "Zdislavská pouť a městské slavnosti 2024"
22. 04. 2024 Plánovaná odstávka elektřiny v pondělí 13.05. od 08:00 do 20:00 h, Lvová
16. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/13 v extravilánu města Jablonné v Podještědí od 20.04. do 31.10.2024
16. 04. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
16. 04. 2024 Pozvánka na 15. ZM 24.04.2024
15. 04. 2024 Záměr vypůjčit p.p.č. 95/17 v k. ú. Markvartice v P. (sportoviště)

XML