Město Jablonné v Podještědí

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://jablonnevp.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jablonné v Podještědí
náměstí Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí

Datová schránka: 5gtbz44
E-mail: info@jvpmesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 10. 2023 SPÚ: Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
20. 10. 2023 Záměr vypůjčit nebytový prostor - společenský sál
20. 10. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny v pátek 10.11.2023 od 07:30 h - 15:30 h, Petrovice, Kněžice
17. 10. 2023 MML, OŽP: Veřejná vyhláška - převzetí lesních hospodářských osnov
10. 10. 2023 ČEZ - Výzva k ořezům stromoví
10. 10. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny v úterý 31.10. od 07:30 - 17:30 h, Petrovice, Kněžice
09. 10. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny v pondělí 30.10. od 07:30 - 17:30, Postřelná, Cvikovská, Lidická, náměstí Míru, Staroměstská, Zámecká
03. 10. 2023 MML, odbor dopravně správních agend - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v k.ú. Kněžice v Lužických horách
03. 10. 2023 Záměr pronajmout nebytový prostor v k. ú. Jablonné v Podještědí
02. 10. 2023 Odstávka elektřiny ve čtvrtek 19.10. od 08:00 do 16:00 h, Kněžice
02. 10. 2023 Nařízení Státní veterinární správy, Krajské veterinární správy a Státní veterinární správy pro Liberecký kraj č. j. SVS/2023/132313-L ze dne 02.10.2023 k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy – africký mor prasat v Libereckém kraji
25. 09. 2023 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, veřejná vyhláška
24. 09. 2023 ÚZSVM: Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí - verze aktualizovaná k 01.08.2023
20. 09. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - rozpočtové opatření - změna č. 5 rozpočtu města Jablonné v Podještědí na rok 2023
20. 09. 2023 Odstávka vody ve středu 27.09.2023 od 08:00 - 12:00h, ulice Tyršova, Na Nivách, Lesní
19. 09. 2023 MML, odbor dopravně správních agend - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu, umístění dopravního značení na místních komunikacích (na p.p.č. 829 a 609/2) a na silnici ev.č. II/270 v k.ú. Česká Ves v Podještědí
18. 09. 2023 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby „Obec Tlustce – odkanalizování“
15. 09. 2023 Záměry pronajmout, prodat, směnit nemovitý majetek schválený Radou města dne 13.09.2023
14. 09. 2023 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
14. 09. 2023 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
11. 09. 2023 ZRUŠENO: Plánovaná odstávka elektřiny v úterý 26.09. od 08:00 do 20:00 h
11. 09. 2023 ZRUŠENO: Oznámení o odstávce elektřiny ve středu 20.09.2023 od 08:00 do 19:30 h, Česká Ves, Lidická, Na nivách, Sadová, Tyršova, Pole
08. 09. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny v pátek 29.09. od 07:30 do 11:30 h, ul. Lesní, Tyršova
08. 09. 2023 Pozvánka na 9. ZM 13. září 2023
07. 09. 2023 ÚZSVM: Oznámení o elektronické aukci č. EAS/UCL/022/2023 – pozemek st. p. č. 56/2 k. ú. Kněžice v Lužických horách
05. 09. 2023 Pozvánka na 9. ZM 13. září 2023
05. 09. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny v úterý 26.09. od 08:00 do 20:00 h
01. 09. 2023 ÚZSVM: Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí - verze aktualizovaná k 01.08.2023
31. 08. 2023 Oznámení o odstávce elektřiny ve čtvrtek 21.09. od 10:00 do 14:00 h, Lvová
30. 08. 2023 KÚ LK, odbor silničního hospodářství: Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/13 v extravilánu města Jablonné v Podještědí
30. 08. 2023 Informace o změnách jízdních řádů od 03.09. a připomenutí změny odbavovacího systému od pátku 01.09.2023
30. 08. 2023 Oznámení o odstávce elektřiny ve středu 20.09.2023 od 08:00 do 19:30 h, Česká Ves, Lidická, Na nivách, Sadová, Tyršova, Pole
30. 08. 2023 MML, odbor dopravně správních agend - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. III/27018 od 11.09.2023 do 30.11.2023
23. 08. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny ve středu 13.09. od 08:00 do 11:00 h, ul. Lužická
21. 08. 2023 MML, odbor dopravně správních agend - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. III/27012 v k.ú. Postřelná
16. 08. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny ve středu 06.09. od 09:00 do 17:00 h, Markvartice v P., ul. Tovární a U školy
16. 08. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny ve středu 06.09. od 08:00 do 19:30 h, Jablonné v P., Česká Ves, Pole
11. 08. 2023 KÚ LK, OŽPaZ: OOP - Změna stanovení záplavového území a změna vymezení aktivní zóny vodního toku Panenský potok
10. 08. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny ve čtvrtek 31.08. od 10:00 do 14:00 h, Heřmanice v P.
07. 08. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání - Obec Tlustce - odkanalizování
07. 08. 2023 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
03. 08. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny ve čtvrtek 24.08. od 07:30 do 17:00 h, Lvová
02. 08. 2023 ÚZSVM: Nabídka pozemků k pronájmu, pracoviště Česká Lípa
01. 08. 2023 Věznice Stráž pod Ralskem - nabídka zaměstnání s náborovým příspěvkem 100 000 Kč
27. 07. 2023 Záměr pronajmout p.p.č. 892/12 v k.ú. Jablonné v Podještědí
24. 07. 2023 Envy Recycling s.r.o., Stráž pod Ralskem - nabídka volných pracovních pozic
24. 07. 2023 Akademie vězeňské služby Stráž pod Ralskem - pracovní pozice kuchařka a pracovnice stravování a výživy
21. 07. 2023 MML, odbor dopravně správních agend - umístění dopravního značení na místních komunikacích (na p.p.č. 829 a 609/2) a na silnici ev.č. II/270 v k.ú. Česká Ves v Podještědí
19. 07. 2023 Hledáme prodejce pro naši novou pekárnu v Jablonném v Podještědí
19. 07. 2023 Akademie vězeňské služby Stráž pod Ralskem - pracovní pozice

XML