« Najít podobné dokumenty

Město Jablonné v Podještědí - Záměr prodat p.p.č. 893/2 v k. ú. Lvová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonné v Podještědí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodat p.p.č. 893/2 v k. ú. Lvová
MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
se sídlem Městský úřad,náměstí Míru 22,471 25 Jablonné v Podještědí
<br> IČ 00260576,tel.487 829 961,fax 487 829 972,ID datové schránky 5gtbz44
<br>
Záměr Města Jablonné v Podještědí
prodat nemovitou věc <.>
<br> Město Jablonné v Podještědí zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
ve znění pozdějších předpisů z á m ě r p r o d a t část p.p.č.893/2,ostatní plocha,o
výměře cca 10 m2,celý pozemek o výměře 443 m2,v k.ú.Lvová,je zapsán na listu
vlastnictví č.1,u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,Katastrální pracoviště Liberec <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou města,dne 15.5.2024,usnesením č.923/2024 <.>
<br> Termín podání žádostí,nabídky,nebo vyjádření je do 3.6.2024 <.>
<br> Další informace podá majetkové odd.MěÚ,Tel: 487 829 973
<br> v.r.XXXX XXXX
starosta města
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desku dne: 17.5.2024 Podpis:
Sejmuto: 3.6.2024 Podpis:
<br>
2024-05-16T10:10:41+0200

Načteno

edesky.cz/d/9728415

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonné v Podještědí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz