Obec Lhota (Praha-východ)

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://lhotanadlabem.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lhota
Boleslavská 47
277 14 Lhota

Datová schránka: n9paryn
E-mail: obeclhota@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 02. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - opravy komunikací 2022
31. 01. 2022 Oznámení o uzavření části ulice U Jezera
31. 01. 2022 Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry
31. 01. 2022 Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška - zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
24. 01. 2022 Dovolená - uzavření úřadu 4. 2. - 13. 2. 2022
18. 01. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se koná 25.01.2022 od 19 hodin
11. 01. 2022 Výroční zpráva o poskytování informací dle z. 106/1999 Sb. za rok 2021
11. 01. 2022 Odpověď dle zákona č.106/1999 Sb. č. j. 035/2022
04. 01. 2022 Rozpočtové opatření č. 7/2021
10. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
10. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
10. 12. 2021 Schválený výhled rozpočtu Obce Lhota na roky 2023 - 2025
10. 12. 2021 Schválený rozpočet Obce Lhota na rok 2022
30. 11. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se koná 09.12.2021 od 19 hodin
22. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lhota na roky 2023 - 2025
22. 11. 2021 Návrh rozpočtu obce Lhota na rok 2022
14. 11. 2021 Uzavření úřadu 15. 11. 2021
14. 11. 2021 Rekonstrukce silnice II/331 - IV. a V. etapy od 14.3.2022- do 30.6. 2022
10. 11. 2021 Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2022
10. 11. 2021 Cecemínsko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
08. 11. 2021 Rozpočtové opatření č.6/2021
27. 10. 2021 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve čtvrtek 4. 11. 2021 od 19 hodin
15. 10. 2021 Oznámení o změně úředních hodin
15. 10. 2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14. 10. 2021 Dopravní omezení v ulici Široká 1. 11. - 30. 11. 2021
08. 10. 2021 VV - OOP - Stanovení místní úpravy silničního provozu na účelové komunikaci p. č. 652 v k. ú. Lhota u Dřís a p. č. 2201 k. ú. Dřísy
08. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace ŠIROKÁ
06. 10. 2021 Městys Všetaty, Odbor výstavby a ÚP - Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí
04. 10. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021
21. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 - Oznámení o době a místě konání voleb
14. 09. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se koná 21.09.2021 od 19 hodin
14. 09. 2021 Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
13. 09. 2021 Uzavření úřadu - 20. - 23. 9. 2021 - dovolená
09. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 - Svolání prvního zasedání OVK
08. 09. 2021 Uzavírka části ulice U Jezera 9. 9. - 14. 9. 2021
08. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 - Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná
31. 08. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
25. 08. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
23. 08. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
16. 08. 2021 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v úterý 24. 8. 2021 od 19 hodin
05. 08. 2021 Schválený závěrečný účet obce Lhota za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
03. 08. 2021 Obec Lhota - Záměr pronájmu budovy hostince Na Malém plácku
27. 07. 2021 Obec Lhota - Záměr prodeje pozemku p. č. 269/42 o výměře 35 m2
25. 06. 2021 Úřední hodiny červenec, srpen, čerpání dovolené
22. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
09. 06. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se koná 17.06.2021 od 19 hodin
04. 06. 2021 Seznam přijatých/nepřijatých dětí do Dětské skupiny Lhota pro školní rok 2021/2022
04. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Lhota a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
01. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Plán pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Labe
28. 05. 2021 Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Národní plán povodí Labe

XML