« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2020 - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

monotorovací kalendář 2020.pdf
Datum:
<br> Naše zn.:
<br>
<br>
<br>
2020-05-11
<br> KHSSC 22590/2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br>
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy,kterým se stanoví monitorovací kalendář pro
<br> koupací sezónu v roce 2020,stanovení termínu veřejného projednání návrhu a výzva
<br> k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako správní
<br> orgán příslušný podle § 82a odst.1 písm.a) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o
<br> změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vydává
<br> postupem upraveným § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),ve spojení s § 94a odst.3 zákona,pro správní obvod KHS
<br> vymezený § 82 odst.1 a přílohou č.2 zákona (dále jen „Středočeský kraj“) tento
<br>
<br> MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU v roce 2020
<br>
1.Pro místa odběrů vzorků vody:
<br>
<br> KO210101 VN Slapy - Měřín
<br> KO210102 VN Slapy - Nová Rabyně
<br> KO210103 VN Slapy - Nová Živohošť
<br> KO210501 VN Slapy - Ždáň
<br> KO210701 VN Slapy - Živohošť
<br> KO210702 VN Slapy - Županovice
<br> KO211001 písník Hradišťko
<br> KO212001 VN XXXXX - Lavičky
<br> KOXXXXXX VN XXXXX - Podskalí
<br> KOXXXXXX VN XXXXX - Popelíky
<br> KOXXXXXX VN XXXXX - Trhovky
<br> PKXXXXXX písník Bakov n.Jizerou
<br> PK211951 jezero Poděbrady
<br> PK210352 Probošťská jezera
<br> PK212252 rybník Jureček
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> k vyvěšení:
<br> úřední deska KHS a
<br> úřední desky obecních úřadů
<br> dotčených obcí
<br>
<br> 2
<br>
<br> se stanoví četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny 2020 takto:
<br>
Ukazatel Datum
<br> 18.5.1.6.15.6.29.6.13.7.27.7.10.8.24.8.- -
Escherichia coli + - + - + - + - - -
střevní enterokoky + - + - + - + - - -
vizuální kontrola + + + + + + + + - -
průhlednost + + + + + + + + - -
vodní květ + + + + ...

Načteno

edesky.cz/d/3862567

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz