« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Rozpočtové opatření č. 2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 2-2020.pdf
Obec Lhota
<br> KEO-W 1.11.341 /Uc06x
<br> Návrh rozpočtového opatření č.2 l 2020
<br> zpracováno: 11.5.2020 strana: 1
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> PRIJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1334 000 0,00 3 000,00 3 000,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo Paragraf 0000 celkem: 0,00 3 000,00 3 000,00 * Org: 0000 celkem: 0,00 3 000,00 3 000,00 PŘÍJMY celkem 0,00 3 000,00 3 000,00 VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 2142 5171 000 77 000,00 100 000,00 177 000.00 Opravy a udržování Paragraf 2142 celkem: 77 000,00 100 000,00 177 000,00 Ubytování a stravování * 3) 000000000 0000 3412 5151 000 2 100,00 600,00 2 700,00 Studená voda Paragraf 3412 celkem: 2 100,00 600,00 2 700,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce * Org: 0000 celkem: 79 100,00 100 600,00 179 700,00 4) 000000000 1116 3115 5011 000 700 000,00 -30 000,00 670 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměstna slu 5) 000000000 1116 3115 5021 000 0,00 30 000,00 30 000,00 Ostatní osobní výdaje Paragraf 3115 celkem: 700 000,00 0,00 700 000,00 Ostatní záležitosti předškol.vzdě|ávání * Org: 1116 celkem: 700 000,00 0,00 700 000,00 VÝDAJE celkem 779 100,00 100 600,00 879 700,00 FINANCOVANI N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 8115 000 141 824.00 97 600,00 239 424,00 Změna stavu krátkodobých prost Paragraf 0000 celkem: 141 824,00 97 600,00 239 424,00 * Org: 0000 celkem: 141 824,00 97 600,00 239 424,00 FINANCOVÁNÍ celkem 141 824,00 97 600,00 239 424,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2/2020
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXXXX dne: XX.X.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/3907504


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz