« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Zápis do Dětské skupiny Lhota pro školní rok 2020/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis do DS.pdf
Obecní úřad Lhota
<br> Boleslavská 47,277 14 Lhota,okr.Praha – východ
<br> Tel/fax: 326 970 008,ID DS: n9pyryn
<br> e-mail: obec.lhota@iex.cz,www.lhotanadlabem.cz
<br> IČ: 00237001
<br> Bankovní spojení: 0460033399/0800 Česká spořitelna,Brandýs n/L <.>
<br>
<br> Ve Lhotě: 15.05.2020
<br>
ZÁPIS DO DĚTSKÉ SKUPINY LHOTA
<br> V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva a v souvislosti
<br> s koronavirem a onemocněním COVID-9,bude zápis do Dětské skupiny Lhota (dále jen DS)
<br> pro školní rok 2020/21 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců <.>
<br>
<br> Žádost o přihlášku a přijetí do DS je k vyzvednutí na Obecním úřadě Lhota a jejich podání
<br> bude přijímáno v době
<br>
<br> od 15.května do 29.května 2020
<br>
<br> Vzhledem k tomu,abychom omezili co nejvíce osobní kontakt,žádáme Vás,abyste si přihlášku
<br> stáhli z webových stránek obce Lhota.V případě že nemáte možnost si formulář vytisknout <,>
<br> kontaktujte starostku obce na emailu obec.lhota@iex.cz nebo telefonicky na čísle:
<br> 604 225 567 <.>
<br> Přihlášku je možné doručit:
<br> 1.poštou na adresu Obec Lhota,Boleslavská 47,277 14 Lhota
<br> 2.Podáním do poštovní schránky umístěné na budově obecního úřadu Lhota
<br> 3.Osobní předání na Obecním úřadě Lhota v úředních hodinách či po telefonické dohodě
<br> Po podání přihlášky obdrží zákonný zástupce,v souladu s § 183 odst.2 zákona 561/2004 Sb.<,>
<br> o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů o přijetí,registrační číslo dítěte,pod kterým budete seznámeni o
<br> přijetí/nepřijetí dítěte <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> Starostka obce Lhota
<br>
<br>
<br>
Provoz dětské skupiny je od 7,00 hod.(příchod max.do 8,30 hod).a vyzvedávání je možné
<br> nejdříve ve 14,30 hodin do 15,30 hodin.Po obědě mezi 12:30 – 13:00 <.>
<br> Cena od 9/2020
<br> * Dítě a oba rodiče s trvalým pobytem v obci Lhota: 700,-Kč za měsíc <.>
<br> * Dítě s TP v obci...
přihláška do DS Lhota.pdf
PŘIHLÁŠKA
<br> do dětské skupiny Lhota pro školní rok 2020/21
<br>
<br> jméno a příjmení žadatele: ………………………………………………………………………nar.…………………………………………
<br> trvalý pobyt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
<br> Kontaktní telefon: ……………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> e-mail.: …………………………………………………………………….<.>
<br> jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………….<.> rodné číslo: ……………………………………… <.>
<br> datum a místo narození: ……………………………………………………………….<.> zdravotní pojišťovna: ……………………… <.>
<br> Přihlašuji do dětské skupiny Lhota,jejímž provozovatelem je obec Lhota,Boleslavská 47,277 14 Dřísy <,>
<br> IČ:00237001 <.>
<br> Typ docházky: 1.Celotýdenní
<br> 2.Jen některé dny v týdnu
<br>
<br> ÚDAJE O DÍDĚTI:
<br> Zvláštnosti a důležité informace: …………………………………………………………………………………………………………………
<br> …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… <.>
<br> …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… <.>
<br>
<br> Čestné prohlášení rodiče o zdravotním stavu dítěte:
<br> Dítě může být přijato do zařízení mimoškolní péče pro děti:
<br> 1.Je zdravé/řádně očkováno podle zákona o ochraně veřejného zdraví ano ne
<br> 2.Vyžaduje speciální péči v oblasti*
<br> nevyžaduje
<br> zdravotní
<br> tělesné
<br> smyslové
<br> jiné (jaké)
<br> jiná závažná sdělení o dítěti:
<br>
<br> * zaškrtněte
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Alergie,závažná onemocnění,zábrana očkování: ………………………………………………………………………………
<br>
<br> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Možnost účasti na akcích (výlety,plavání,školka v přírodě,saunování apod.):
<br>
<br>
<br> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V ………………………………………….dne……………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………………………………………
<br> podpis rodičů
přihláška do DS Lhota.docx
PŘIHLÁŠKA
do dětské skupiny Lhota pro školní rok 2020/21
<br> jméno a příjmení žadatele: ………………………………………………………………………nar.…………………………………………
trvalý pobyt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní telefon: ……………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> e-mail.: …………………………………………………………………….<.>
jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………….<.> rodné číslo: ……………………………………… <.>
datum a místo narození: ……………………………………………………………….<.> zdravotní pojišťovna: ……………………… <.>
Přihlašuji do dětské skupiny Lhota,jejímž provozovatelem je obec Lhota,Boleslavská 47,277 14 Dřísy,IČ:00237001 <.>
Typ docházky: 1.Celotýdenní
2.Jen některé dny v týdnu
<br> ÚDAJE O DÍDĚTI:
Zvláštnosti a důležité informace: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… <.>
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… <.>
<br> Čestné prohlášení rodiče o zdravotním stavu dítěte:
Dítě může být přijato do zařízení mimoškolní péče pro děti:
1.Je zdravé/řádně očkováno podle zákona o ochraně veřejného zdraví ano ne
2.Vyžaduje speciální péči v oblasti*
nevyžaduje
zdravotní
tělesné
smyslové
jiné (jaké)
jiná závažná sdělení o dítěti:
<br> * zaškrtněte
<br>
<br> Alergie,závažná onemocnění,zábrana očkování: ………………………………………………………………………………
<br> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….<.>
<br>
<br>
<br> Možnost účasti na akcích (výlety,plavání,školka v přírodě,saunování apod.):
<br>
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….<.>
<br>
<br>
<br>
<br> V ………………………………………….dne……………………
<br>
<br>
<br> …………………………………………………………
podpis rodičů

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz