« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Rozpočtové opatření č. 4/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 42020.pdf
Obec Lhota KEO-W 1.11.350 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 11.8.2020
<br> 1
Rozpočtové opatření č.4 / 2020
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX XX XXX,00 428 000,000000 0000 000 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p1)
<br> 000000000 1343 0,00 5 000,00 5 000,000000 0000 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2)
<br> 413 000,00 20 000,00 433 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 413 000,00 20 000,00 433 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 413 000,00 20 000,00 433 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XXX XXX,00 152 760,000000 3636 000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3)
<br> 0,00 152 760,00 152 760,00celkem:3636Paragraf Územní rozvoj *
000000000 5321 5 000,00 18 000,00 23 000,000000 6171 000 Neinvestiční transfery obcím 4)
<br> 5 000,00 18 000,00 23 000,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
000000000 5163 5 000,00 3 000,00 8 000,000000 6310 000 Služby peněžních ústavů 5)
<br> 5 000,00 3 000,00 8 000,00celkem:6310Paragraf Obecné příjmy a výdaje z finančních operací *
000000000 5163 33 000,00 386,00 33 386,000000 6320 000 Služby peněžních ústavů 6)
<br> 33 000,00 386,00 33 386,00celkem:6320Paragraf Pojištění funkčně nespecifikované *
celkem:Org: 0000 43 000,00 174 146,00 217 146,00
<br> 000000000 5011 640 000,00 -55 000,00 585 000,001116 3115 000 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na slu7)
<br> 000000000 5031 65 000,00 20 000,00 85 000,001116 3115 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z8)
<br> 000000000 5032 15 000,00 25 000,00 40 000,001116 3115 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9)
<br> 000000000 5131 4 000,00 10 000,00 14 000,001116 3115 000 Potraviny 10)
<br> 724 000,00 0,00 724 000,00celkem:3115Paragraf Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání *
celkem:Org: 1116 724 000,00 0,00 724 000,00
<br> VÝDAJE celkem 767 000,00 174 146,00 941 146,00
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4066991


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz