« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Dřísy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZŠ-přijatí.pdf
Základní škola a Mateřská škola Dřňsy se sídlem na Dfinech,Hlavní 89,3 *" 14 Dřív příspěvková organizace; IČ 65 6019 39,tel.: 326 971119
<br> Č.j.: ZŠ-DR/53-1/2020 Ve Dřísech dne 27.4.2020
<br> Věc: Seznam přijatých žáků do 1,ročníku ZŠ a MŠ Dřísy,školní rok 2020/2021
<br> V souladu s ustanovením 5165,odst,2,písmena e) a si 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb.o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění,ředitelka základní školy,jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dřísy,zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých na základní školu,jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dřísy,ve školním roce 2020/2021 <.>
<br> Seznam nřiiatých žáků
<br> Registrační číslo přidělené Výsledek přijímacího řízení uchazeči ZS — 2001 přijat/a ZS — 2002 přijat/a ZS - 2003 přijat/a ZS — 2004 přijatřa ZS — 2005 přijatfa ZS — 2006 přijatXa ZS — 2007 přijatfa ZS — 2008 přijati'a ZS — 2009 přijat/a ZS — 2010 přijat/a ZS — 2011 přijat/a ZS — 2012 přijat/& ZS — 2013 přijat/a ZS — 2014 přijat/a ZS — 2015 přijatfa ZS - 2016 přijatfa ZS - 2017 příjav'a ZS - 2019 přijat/a ZS - 2020 přijatfa ZS - 2021 přijat/a ZS - 2022 přijat/a ZS - 2023 přijat/& ZS - 2024 přijat/a ZS - 2025 přijat/a ZS - 2026 přijatfa ZS - 2027 přijatfa ZS - 2032 přijatfa ZS - 2035 přijatfa
<br> Datum zveřejnění: 27.4.2020 Š'“ - ' ff._ %!)Áfý/ďďf ;_-_ Mgr.Dagmar C halupová " _ ředitelka ZS & MS Dřísy

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz