Obec Třebovle

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://trebovle-obec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Třebovle
Třebovle 53
281 63 Třebovle

Datová schránka: byhauty
E-mail: trebovle@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 10. 2019 Svoz velkoobjemového odpadu 12.10.2019
03. 10. 2019 Dokument "KUSK - Veřejná vyhláš..." již není dostupný.
01. 10. 2019 ČZU ŠLP - Prodej palivového dříví z lesa
30. 09. 2019 Pozvánka na jednání ZO dne 8. 10. 2019 od 18:00 hodin
26. 09. 2019 Informace o zveřejnění - Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko
26. 09. 2019 Schválený závěrečný účet za rok 2018 - Svazek obcí Ny-Ko
26. 09. 2019 Návrh závěrečného účtu 2018 - Svazek obcí mikroregion Kouřimsko
26. 09. 2019 Schválený rozpočet na rok 2019 - Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko
26. 09. 2019 Návrh závěrečného účtu DSO Ny-Ko za rok 2018
26. 09. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 - Svazek obcí mikroregion Kouřimsko
26. 09. 2019 Návrh rozpočtu 2019 + návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2021 - Svazek obcí NY-KO
26. 09. 2019 Schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2017
26. 09. 2019 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2017
26. 09. 2019 Schválený závěrečný účet za rok 2017 - Svazek obcí NY-KO
26. 09. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - Svazek obcí NY-KO
26. 09. 2019 Schválené rozpočtové opatření č.1/2017 - Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko
26. 09. 2019 Rozpočet svazku na rok 2018 a střednědobý výhled svazku na rok 2018 - 2021, Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko
26. 09. 2019 Schválený rozpočet pro rok 2018 a schválený Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 až 2020 - Svazek obcí NY-KO
26. 09. 2019 Návrh rozpočtu 2018 + návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2020 - Svazek obcí NY-KO
26. 09. 2019 Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2021 + Návrh rozpočtu pro rok 2018 Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko
26. 09. 2019 Závěrečný účet Svazku obcí mikroregion Kouřimsko 2016
26. 09. 2019 Schválený rozpočet Svazku obcí mikroregion Kouřimsko na rok 2017 a schválený rozpočtový výhled na období 2016-2019
26. 09. 2019 Krajská hygienická stanice - informace pro zájemce, kteří chtějí získat osvědčení pro znalost hub
26. 09. 2019 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZNAČKU POLABÍ regionální produkt®
26. 09. 2019 MZE - Opatření obecné povahy - kůrovec
26. 09. 2019 Havelka - nabídka uhlí
26. 09. 2019 ZŠ Miloše Šolleho Kouřim - zápis do 1. ročníku
26. 09. 2019 Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA - pobyty pro děti
26. 09. 2019 MěÚ Kolín - Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Miškovice
26. 09. 2019 MěÚ Kolín - informační článek probační a mediační služby informující o poradně pro oběti trestných činů
26. 09. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN - neznámý vlastník
26. 09. 2019 Nykos, a. s. - nabídka velkoobjemových kontejnerů na jarní úklid
26. 09. 2019 KUSK - výzva pro vlastníky lesů - informační leták kůrovec
26. 09. 2019 Policie ČR - náborový leták
26. 09. 2019 KUSK - Rozhodnutí - Veřejná vyhláška
26. 09. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Karl..." již není dostupný.
26. 09. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Most..." již není dostupný.
26. 09. 2019 Český Brod - pozvánka na cyklus koncertů Klasika Viva
26. 09. 2019 MÚ Pečky - Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č. j.: PEC/204/2019
26. 09. 2019 Město Zásmuky - výběrové řízení na pozici hlavní účetní Městského úřadu Zásmuky
26. 09. 2019 FOKUS Mladá Boleslav, z. s. - středisko Kolín - Edukativní kurzy pro rodinné příslušníky osob s dlouhodobým duševním onemocněním
26. 09. 2019 Informace - FÚ Kolín - DzN
26. 09. 2019 MAS Podlipansko - VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZNAČKU POLABÍ-regionální produkt®
26. 09. 2019 MÚ Kolín - setkání pro osoby, které pečují o svého blízkého
26. 09. 2019 MÚ Kouřim - územní rozhodnutí o umístění stavby: "IE-12-6006975- Třebovle, Borek, obnova NN-kNN, dem. NN"
26. 09. 2019 Dokument "KUSK - Rozhodnutí - z..." již není dostupný.
26. 09. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně zapsaných osob v KN - neznámý vlastník
26. 09. 2019 Informace - čipování psů
26. 09. 2019 ČEZ Distribuce, a. s. - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
26. 09. 2019 MÚ Kolín - praktické kurzy pro pečující

XML