« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - Návrh rozpočtu roku 2021 SO Mikroregion Kouřimsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu roku 2021 SO Mikroregion Kouřimsko
Svazek obcí mikroregionu Kouřimskox IČO 70566143 KEO4 1.8.3 UPOOl
<br> Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2021
<br> Součtování: SU vzestupně Třídění: AU vzestupně
<br> SU AU Nst+Zdr+uz XXX XXX Org Akce Název Návrh rozpočtu (plán) XXX XXXX XXXX XXXX Spotřeba materiálu 1 000,00 SU 501 Spotřeba materiálu 1 000,00 * 5120000__64095173 _ _.<.> v V V __ „„,<.> „C,e,5.tó\.lrňé„„_„,„W.<.> _ _ -.<.> <.>,„.<.>,„M „Nilwóóójólóur SU 512 Cestovné 1 000 00 * gigg'3i5WW' 32555163; ' _ " móštáíňíšlúžbý““M"“ * * “ " “155,' 513 0310 6409 5151 Ostatní služby 1 000,00 518 0310 5409 5175 Ostaml služby 20 000,00 518 0310 6409 5159 Ostatní služby 53 000,00 518 0310 6409 5168 Ostatní služby 32 500,00 518 0310 6409 5167 Ostatní Služby 10 000.00 SU 518 Ostatní služby 118 00090 * š4š ógoglw _ 5409 5961? _._ vbs'táln'í'n'áúáoý_z'činn—os'llMW V „,„ _ __ 7718 17130000 <.>,SU 549 Ostatní náklady z činnosti 18 13000 *
<br> 5 - NÁKLADY 138 130,00 SU AU Nst+zdr+uz XXX XXX Org Akce Název Návrh rozpočtu (plán) XXX XXXX XXXX Výnosy z nároků na prostřlozp 138 130,00 SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 138 130,00 *
<br> 6 - VÝNOSY 138 130,00
<br> Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady): 0,00
<br> Počet záznamů: 10
<br> 1/1
<br> Svazek obci mikroregionu Kouňmsko,IČO 70566143 KE04 1.8.3 GR Návrh rozpočtu na rok 2021
<br> Výnosy [ Skutečno Plnění SU AU Nst Zdr UZ XXX XXX ZJ Org Poznámka Dal Upravený st % XXX XXX XXXX Neinvestiční přijaté 138 130,00 138 130,00 0 0,00 O transferv od obcí 138 130,00 0
<br> Počet záznamů: 1
<br> 1/1
<br> Svazek obcí mikroregionu Kouňmsko,IČO 70566143
<br> Návrh rozpočtu na rok 2021
<br> KEO4 1.8.3 GR
<br> Uprave-
<br> SU AU Nst Zdr UZ XXX XXX Org Poznámka Náklady ! MD ný Skutečnost Plnění %
<br> 501 000 640 513 Nákup materiálu 1 000,00 1 000,00 0 0,00 O 9 9 jinde nezařazený
<br> 512 000 640 517 Cestovné 1 000,00 1 000,00 0 0,00 O 9 3
<br> 518 031 640 516 Služby peněžních 1 500,00 1 500,00 0 0,00 O 9 3 ústavů
<br> 518 031 640 ...

Načteno

edesky.cz/d/4400562


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz