« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - Geodetické mapování terénu pro vysokorychlostní trať

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Geodetické mapování terénu pro vysokorychlostní trať
Oznámení vlastníkům pozemků v obci Třebovle o vstupu na pozemky
<br>
<br> Vážení <,>
<br> dovolujeme si Vás informovat,že Správa železnic,státní organizace,bude na území obce
Třebovle,k.ú.Třebovle a Miškovice u Kouřimi,pořizovat širší mapové podklady potřebné pro
přípravu vysokorychlostní tratě Praha – Brno – Ostrava.Mapové podklady zpracuje
dodavatel geodetických prací – GEFOS,a.s.a Geošrafo,s.r.o <.>
<br> Pro řádný návrh stavby je mapováno území,které je širší,než bude využito pro vlastní
umístění nové železniční trati.Mapování širšího území je nezbytné pro správný návrh stavby
a jejích vazeb na okolí.Rozsah mapovaného území je patrný na přiložené situaci <.>
<br> Geodetické práce budou probíhat v období od 7.12.2020 do 19.5.2021.Vstup a vjezd
na pozemky bude pouze v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným
pozemkům (v souladu s § 7 zákona č.200/1994 Sb.).Oznámení vlastníkům dotčených
pozemků probíhá vyvěšením na úřední desku obce <.>
<br> Investorem akce je Správa železnic,státní organizace <.>
<br> Geodetické práce budou prováděny na základě zakázky: Geodetické podklady pro projekt
„RS 1 VRT Poříčany Světlá nad Sázavou,ev.č.ve věstníku veřejných zakázek: 13546428 <.>
<br> Podrobné informace o projektu jsou dostupné na adrese www.spravazeleznic.cz/vrt <.>
Pro dotazy veřejnosti související se stavbou VRT je zřízena e-mailová adresa
vrt@spravazeleznic.cz <.>
<br> Žádáme Vás tímto o zveřejnění tohoto oznámení prostřednictvím úřední desky obce <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXXXX
<br> Geošrafo,s.r.o <.>
<br>
<br> Přílohy:
<br> - Leták Správy železnic
<br> - Celková situace mapovaného území
<br> - Situace mapovaného území obce Třebovle
<br>
<br>
<br> SNCF/Alex Profit
<br> 1.12.2020
až
<br> 19.5.2021
<br> Vážení občané <,>
ve Vašem okolí geodeti zaměří
terén pro připravovanou
vysokorychlostní trať <.>
Nejedná se o vytyčování,ale o
průzkum až 1 km širokého pásu <.>
Omlouváme se za případné
komplikace <.>
<br> Vaše dotazy ...

Načteno

edesky.cz/d/4317839

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz