« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - Zápis dětí do 1.tříd ZŠ Miloše Šolleho Kouřim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KritASria aktuAAlnA_ pL_ijA_mAAnA_ do 1. tL_A_d.doc
Zápis do prvních tříd – aktuální kritéria přijímání
Bude přijato 54 dětí do dvou tříd <.>
Do prvních tříd Základní školy Miloše Šolleho Kouřim,okres Kolín,Československé armády 626,se přednostně přijímají děti podle kritérií:
<br> 1.děti s místem trvalého pobytu v Kouřimi
<br>
<br>
13 bodů
2.děti s místem trvalého pobytu ve spádových obcích z našeho školského
<br> obvodu,které mají pouze jednu spádovou školu
<br>
<br>
13 bodů
<br> 3.děti po odkladu s místem trvalého pobytu v Kouřimi
13 bodů
4.děti po odkladu s místem trvalého pobytu ve spádových obcích z našeho
<br>
<br> školského obvodu,které mají pouze jednu spádovou školu
<br>
<br> 13 bodů
5.děti po odkladu s místem trvalého pobytu ve spádových obcích z našeho
<br>
<br> školského obvodu,které mají více spádových škol
<br>
<br>
12 bodů
6.děti s místem trvalého pobytu ve spádových obcích z našeho školského
<br> obvodu,které mají více spádových škol
<br>
<br>
<br> 12 bodů
7.děti nespádové,jejichž sourozenec je již žákem této základní školy
<br>
4 body
8.děti s dlouhodobým pobytem (alespoň jeden rok) v Kouřimi
<br>
3 body
<br> 9.děti s místem trvalého pobytu z jiného obvodu s přihlédnutím k sociální
<br> potřebnosti (samoživitelé apod.)
<br>
<br>
<br>
2 body
<br> 10.děti s místem trvalého pobytu mimo Kouřim a spádové obce
<br>
1 bod
<br> V případě rovnosti bodů na 54.místě rozhodne losování <.>
Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXX
<br> ředitelka školy
X.X.XXXX
ZA_PIS 20212022 1.doc
ZŠ MILOŠE ŠOLLEHO INFORMUJE
<br> ZÁPIS K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Vážení rodiče předškoláků <,>
vyhlášený termín zápisu se ruší.Zápis do prvních tříd bude probíhat dle metodického doporučení MŠMT bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců <.>
Podle metodického doporučení MŠMT pro organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních pro školní rok 2021/2022 zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy.Zápis v naší škole se uskuteční v termínu 12.– 30.4.2020.Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
· do datové schránky školy
· e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce
· poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
· případně osobním podáním do schránky umístěné u hlavního vchodu školy (za prvními skleněnými dveřmi,schránka přístupná pondělí až pátek 8:00 – 18:00)
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků,než jsou výše uvedené (např.e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu,faxem apod.),je nutné,aby ji do 5 dnů potvrdil,jinak se k žádosti nepřihlíží <.>
Pokud to situace po ukončení mimořádných opatření dovolí,uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy <.>
Žádost o přijetí si můžete od 8.4.2021 stáhnout z našich webových stránek nebo vyzvednout u schránky u hlavního vchodu školy v pondělí až pátek 8:00 – 18:00 <.>
<br> Pokud zákonný zástupce použije žádost vlastní,musí tato obsahovat náležitosti stanovené v § 37 odst.2 a § 45 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.Zákon správní řád <.>
Zákonní zástupci,kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky si
žádost o odklad mohou od 8.4.2021 stáhnout z našich webových stránek nebo vyzvednout u schránky u hlavního vchodu školy v pondělí až pátek 8:00 – 18:00.Přílohou žádosti musí být doporučení z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa <.>
<br> Žadatel o odklad zároveň podává žádost o přijetí <.>
Dětem,p...

Načteno

edesky.cz/d/4518733

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz