« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - Zápis ze ZO 29.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze ZO 29.6.2021
Zápis L.B.29.06.2021 09.07.2021 Strana 1(celkem10)
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis č.1/2021
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Třebovle <,>
<br> konaného dne 29.06.2021 na Obecním úřadě ve Třebovli
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br>
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Třebovle (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
<br> starostkou obce Lenkou Růžkovou („dále jako „starostka“) v 18:00,která přivítala
<br> všechny přítomné v zasedací místnosti OÚ Třebovle <.>
<br>
<br> Přítomno je 5 zastupitelů obce (Lenka Růžková,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX,Josef
<br> Kocourek).Nepřítomni jsou zastupitelé Mgr.XXXXX XXXXX a XXXXXXXX XXXX,bez
<br> omluvy.Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
<br>
<br> * * *
<br>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br>
<br> Starostka navrhla určit ověřovateli zápisu XXXX XXXXXX Jasanského a paní Martinu
<br> Dvořákovou a zapisovatelem Mgr.Lenku Bednářovou <.>
<br>
<br> Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Třebovle určuje ověřovateli zápisu paní
<br> Martinu Dvořákovou a XXXX XXXXXX Jasanského a zapisovatelem Mgr.Lenku
<br> Bednářovou <.>
<br>
<br> Pro 5 (Lenka Růžková,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Martina
<br> Dvořáková)
<br> Proti X Zdrželi se 0
<br>
<br> Usnesení č.143 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> * * *
<br>
<br>
<br> Schválení programu:
<br>
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
<br> členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a požádala
<br> zastupitele o přidání jednoho podbodu programu hned na úvod jednání zastupitelstva <,>
<br>
<br> Zápis L.B.29.06.2021 09.07.2021 Strana 2(celkem10)
<br>
<br>
<br> a to schválení daru na pomoc obcím postiženým tornádem.Požádala zastupitele o
<br> schválení programu <.>
<br>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Třebovle schvaluje následující program
<br> zasedání:
<br> 1) A) Dar na pomoc obcím postiženým tornádem
B) Zahájení zasedání a kontrola plnění usnes...

Načteno

edesky.cz/d/4821507

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz