« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - Návrh závěrečného účtu Svazku obcí NY-KO 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NYKO navrh-zaverecny-ucet-za-rok-2020-podepsany-pdf
Návrh - Závěrečný účet za rok 2020 Svazek obcí NY-KO 31.12.2020Sestavený ke dni Obsah závěrečného účtu Údaje o organizaci Název Adresa IČO Právní forma Svazek obcí NY-KO Ždánice 70 281 63 48664642 Dobrovolný svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 602 571 301 E-mail zdanice@zdanice.cz Návrh závěrečného účtu svazku obcí NY-KO za rok 2020 je zveřejněn v elektronické podobě na www.nyko.cz v sekci úřední deska od 26.2.2021 a připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně do 7.3.2021 doručením na adresu svazku obcí NY-KO nebo osobně do 7.3.2021,do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři svazku Ždánice 70,281 63 Kostelec nad Černými lesy,okr.Kolín.Doplňující údaje Porovnání aktivních a pasivních účtů 1 Porovnání nákladových a výnosových účtů 3 Majetek 5 Měsíční stav finančních prostředků 6 Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 7 Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8 Porovnání příjmů a výdajů 9 Plnění rozpočtu dle tříd 10 Fin 2-12M 14 Rozvaha 25 Výkaz zisku a ztrát 28 Příloha 30 Zpráva o výsledku hospodaření DSO NY-KO za rok 2020 47 Strana Svazek obcí NY-KO,IČO 48664642 KEO4 1.8.7 UC500 Porovnání aktivních a pasivních účtů Období: 12/2020 SU Název 2018 2019 2020 Aktivní účty 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 58 130,00 58 130,00 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 0,00 4 412 063,00 4 319 051,00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 10 139,80 0,00 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 0,00 400 000,00 400 000,00 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 -58 130,00 -58 130,00 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 0,00 -2 324 578,00 -2 663 482,00 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0,00 -10 139,80 0,00 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 0,00 7 703 308,10 6 411 844,61 261 Pokladna 0,00 1 702,00 1 269,00 strana 1Závěrečný účet za rok 2020 Svazek obcí NY-KO,IČO 48664642 KEO4 1.8.7 UC500 Porovnání...

Načteno

edesky.cz/d/4510021

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz