« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - MÚ Kolín - uzavírka Kl.Skalice - Kouřim 11.10. – 15.11. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sil._3344_propustek_Kl._Skalice_-_Kouřim.pdf
IP 10a
<br> 1 km
<br> B1
<br> E3 a
<br> IS
11
<br> a
<br> 400 m
<br> B1
<br> E3 a
<br> KOU
ŘIM
<br> KOUŘIM
<br> K
l.S
<br> ka
lice
<br> 1 km
B1
<br> E3 a
<br> Oprava propustku na sil.III/3344 mezi obcí Klášterní Skalice a Kouřimí <.>
Objízdná trasa je vedena po silnicích III/3349,II/334 a III/33418,její
délka je 4,6 km (5.min.)
<br> MIMO
VOZIDEL
STAVBY
<br> E13
<br> B1
<br> Z2
<br> Z4
<br> III/3349
<br> III/33418
<br> SIL.Č.III/3344
Kouřim - Kl.Skalice
UZAVŘENA
<br>
<br> IP 22
<br>
<br>
<br> S
<br> IL
<.> Č
<br>.II
I/3
<br> 34
4
<br>
K
<br> ou
ři
<br> m
-
<br> K
l <.>
<br> S
ka
<br> lic
e
<br>
<br>
<br> U
<br> ZA
V
<br> Ř
E
<br> N
A
<br>
<br>
<br>
<br> IP
2
<br> 2
<br> S
IL
<br>.Č
<.> III/3
<br> 3
4
4
<br>
K
o
<br> u
řim
<br> - K
l.S
<br> k
a
lic
<br> e
U
<br> Z
A
<br> V
Ř
<br> E
N
<br> A
<br>
IP
2
<br> 2
<br>
<br> SIL
<br>.Č.II
I/334
<br> 4
<br> K
ouři
<br> m -
Kl.S
<br> kalic
e
<br>
UZ
<br> AVŘ
ENA
<br>
<br>
<br>
IP 2
2
<br> SIL.Č
<.> III/3344
<br> K
ouřim
<br> - K
l.Skalice
<br> U
ZAVŘ
<br> EN
A
<br>
<br>
IP
22
<br> SIL.Č.III/3344
<br> Kouřim - Kl.Skalice
<br> UZAVŘENA
<br>
<br>
IP 22
<br> SIL.Č
<.> III/3344
<br> K
ouřim
<br> - K
l.Skalice
<br> U
ZAVŘ
<br> EN
A
<br>
<br>
IP
22
<br> S
IL
<br>.Č
<.> III/3344
<br> K
o
<br> u
řim
<br> - K
l.S
<br> kalice
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
A
<br>
<br> IP
2
<br> 2
<br>
III/3344
<br>
Stránka 1
signed_89251-2021_povolení_uzavírky_sil._3344.pdf
<.> /3
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 111,fax: 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
SILNICE ČÁSLAV - HOLDING,a.s <.>
Zbraslavice 331
285 21 ZBRASLAVICE
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 89251/21-noj
OD noj 19270/2021
<br> 2
<br> 1/1
XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 25261282
<br>
Datum: 07.10.2021
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně,jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností
ve věcech silnic II.a III.tříd dle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 13/1997 Sb.“),po projednání
s účastníkem řízení - vlastníkem silnic,která je předmětem uzavírky,a po kterých je vedena objízdná
trasa Středočeský kraj,Zborovská 11,150 21 Praha 5,zastoupeným Krajskou správou a údržbou
silnic Stř.kraje,přísp.org.se sídlem: Zborovská 11,150 21 Praha 5 (dále jen KSÚSSK) a dále
s městem Kouřim a obcemi Klášterní Skalice a Třebovle na jejichž zastavěném území bude vedena
objížďka na podkladě žádosti o povolení uzavírky společnosti Silnice Čáslav – holding,a.s <.>,se sídlem:
285 21 Zbraslavice 331,IČ: 252 61 282 rozhodl podle § 24,odst.2 zákona 13/1997 Sb.a § 39
vyhlášky č.104/1997 Sb.ve znění pozdějších předpisů,kterou se uvedený zákon provádí takto:
<br>
uzavírka silnice III/3344 Klášterní Skalice – Kouřim se povoluje <.>
<br>
Účastníci řízení:
Silnice Čáslav – holding,a.s <.>,285 21 Zbraslavice 331
Středočeský kraj,Zborovská 11,150 21 Praha 5
zast.Krajskou správou a údržbou silnic Stř.kraje,přísp.org.Zborovská 11,150 21 Praha 5
město Kouřim,Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim
obec Klášterní Skalice,Klášterní Skalice 9,281 63 Kostelec nad Černými Lesy
obec Třebovle,Třebovle 53,281 63 Kostelec nad Černými Lesy
<br>
Uzavírka s...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz