« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO 2020
Závěrečný účet za rok 2020
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Svazek obcí NY-KO Adresa Ždánice 70
<br> 281 63 IČO 48664642
<br> Právní forma Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje,„ 3
<br> Telefon 602 571 301 E-mail zdanice©zdanice.cz
<br> Doplňující údaje
<br> Svazek obcí NY-KO
<br> Sestavený ke dni 31.12.2020
<br> Schválený Závěrečný účet svazku obcí NY-KO za rok 2020 je zveřejněn v elektronické podobě na www.nyko.cz v sekci úřední deska od 7.7.2021,do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři svazku Ždánice 70.281 63 Kostelec nad Černými lesy,okr.Kolín <.>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Majetek
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání příjmů a výdajů
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Fina 2-12 M
<br> Rozvaha
<br> Výkaz zisku ztrát
<br> Příloha
<br> Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020
<br> Strana
<br> LOGJNQLNOOl—A
<br> 10 14 25 28 30 47
<br> Svazek obcí NY—KO,IČO 48664642 KEO4 1.8.14 UCSOO
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Období: 12/2020
<br> Aktivní 'čty SU Název 2018 2019 2020 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 58 130,00 58 130,00 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 0,00 4 412 063,00 4 319 051,00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 10 139,80 0,00 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 0,00 400 000,00 400 000,00 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 —58 130,00 —58 130,00 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 0,00 -2 324 578,00 -2 663 482,00 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0,00 -10 139,80 0,00 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 0,00 7 703 308,10 6 411 844,61 261 Pokladna 0,00 1 702,00 1 269,00
<br> Závěrečný účet za rok 2020 strana 1
<br> Svazek obcí NY-KO,IČO 48664642 KEO4 1.8.14 UC500
<br> Porovnání aktivních a pasiv...

Načteno

edesky.cz/d/4786213

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz