« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - Zveřejnění návrhu OOP ke stanovení a změně záplavového území Výrovky, ř. km 11,998-43,106

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění návrhu OOP ke stanovení a změně záplavového území Výrovky, ř. km 11,998-43,106
Kra'sk' úřad Středočeského kraje ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Praha: 8.4.2022
<br> Číslo jednací: 045057/2022/KUSK Dle rozdělovníku Spisová značka: SZ_023489/2022/KUSK/ 10
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Značka: OŽP/ZiG
<br> Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení a změně
<br> záplavového území vodního toku Výrovka,ř.km 11,988 — 43,106,a ivýzva k podání připómínek
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný vodoprávní úřad podle 5 104 odst.1 a odst.2 písm.d) a v souladu s 5 107 odst.1 písm.0) zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),místně příslušný podle 5 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),v souladu s ustanovením 5172 odst.1 správního řádu a dle 5 66 odst.7 a & 115a vodního zákona a vsouladu s ustanovením & 8 vyhlášky č.79/2018 Sb <.>,o způsobu arozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace,zveřejňuje návrh opatření obecné povahy ke stanovení a změně záplavového území významného vodního toku Výrovka v ř.km 11,988 — 43,106,včetně stanovení změny jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek <.>
<br> Dokumentace a mapová situace návrhu na stanovení změny předmětného záplavového území je ke stažení na webových stránkách Středočeského kraje v sekci „Životní prostředí / Vodní hospodářství“ v aktualitě „Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního toku Výrovka“ nebo přímo pod následujícím odkazem:
<br> Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního toku Výrovka - Vodní llilSl'lHLlč-IÍ'LŠUII | Rimini plfoglřenll lLr-šlretlncebíkvxz)
<br> Pod následujícím odkazem je možno shlédnout návrh záplavového území vmapovém prohlížeči:
<br> Q;_|_J_Z_l_.<.> |l\£AVRI IY inrugiacom'j
<br> Sdokumentací ke stanovení změny záplavového území se dále lze seznámit na odboru
<br> životního p...

Načteno

edesky.cz/d/5293503

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz