« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - Rozhodnutí MÚ Kolín - Uzavírka silnice č.III/3344 Klášterní Skalice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí MÚ Kolín - Uzavírka silnice č.III/3344 Klášterní Skalice
Odbor dopravy Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín |
<br> Městský úřad Kolín | | | | tel.: 321 748 111,fax: 321 720 911
<br> e-podatelna: posta©mukolin.cz,web: http:/lwww.mukolin.cz '( l' pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II 0 '" Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.\!aše čj.(zn.)r Zbraslavice 2 Cislo jednacií MUKOLlN/OD 118024/20-noj 285 21 ZBRASLAVICE Spisová zn.: OD noj 25911/2020
<br> Počet listů: 2
<br> Přiloh/listů:
<br> 1/1
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: jana.novakova©mukolin.cz IČ: 28447085 Datum: 12.11.2020
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně,jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností ve věcech silnic II.a III.tříd dle 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 13/1997 Sb."),po projednání s účastníkem řízení vlastníkem silnice,která je předmětem uzavírky a po které je nařízena objížd'ková trasa,Středočeský kraj,Zborovská 11,150 21 Praha 5,zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Stř.kraje,přísp.org.se sídlem: Zborovská 11,150 21 Praha 5,ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR,Brankovická 337,280 02 Kolín V a dále sobcemi Třebovle a Klášterní Skalice na jejichž zastavěném územi bude vedena objížďka,na podkladě žádosti společnosti Konstrukce a dopravní stavby,s.r.o <.>,se sídlem: 285 21 Zbraslavice 2,lČ: 284 47 085 podané v zastoupení na základě plné moci společnosti SAVOZ s.r.o <.>,IČ.: 259 59 212,se sídlem: U Kamene 1266,506 01 Jičín rozhodl podle 5 24,odst.2 zákona 13/1997 Sb.a 5 39 vyhlášky č.104/1997 Sb.ve znění pozdějších předpisů,kterou se uvedený zákon provádí takto:
<br> uzavírkgsilnice č.Ill/3344 od obce Klášterní Skalice ke křižovatce se silnici I/12 se povoluje <.>
<br> Účastníci řízení:
<br> Konstrukce a dopravní stavby,s.r.o <.>,285 21 Zbraslavice 2
<br> zast.společností SAVOZ s.r.o <.>,U Kamene 1266,506 01 Jičín
<br> Středočeský kraj,Zborovská 11,150 21 Praha 5
<br> zast.Krajskou správou a údržbou silnic ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz