« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - Svazek obcí Ny-Ko - Návrh rozpočtu roku 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svazek obcí Ny-Ko - Návrh rozpočtu roku 2022
Svazek obcí NY-KO,IČO 48664642 KEO4 1.9.3 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2021
<br> Skutečnost
2021
<br> Návrh
rozpočtu
2022Nst Zdr Uz
<br> 3719 XXXX Ostatní činnosti k 0,001 000 000,00 1 000 000,00 0,00XXXXXXXXX X XXXXX
3722 XXXX Sběr a svoz 620 000,00700 000,00 700 000,00 571 600,00XXXXXXXXX X XXXXX
6310 XXXX Obecné příjmy a 4 000,004 000,00 4 000,00 416,70XXXXXXXXX X XXXXX
6330 XXXX Převody vlastním 40 000,004 000,00 14 000,00 5 000,00XXXXXXXXX X XXXXX
<br> Příjmy CELKEM: 1 708 000,00 1 718 000,00 577 016,70 664 000,00
<br> 1/2
<br>
<br> Svazek obcí NY-KO,IČO 48664642 KEO4 1.9.3 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok
<br> Výdaje
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2021
<br> Skutečnost
2021
<br> Návrh
rozpočtu
2022Nst Zdr Uz
<br> 3722 XXXX Sběr a svoz 376 000,00376 000,00 376 000,00 202 227,60XXXXXXXXX X XXXXX
3726 XXXX Využívání a 242 000,001 322 000,00 1 322 000,00 492 403,00XXXXXXXXX X XXXXX
6310 XXXX Obecné příjmy a 6 000,006 000,00 6 000,00 4 934,36XXXXXXXXX X XXXXX
6330 XXXX Převody vlastním 40 000,004 000,00 14 000,00 5 000,00XXXXXXXXX X XXXXX
<br> Výdaje CELKEM: 1 708 000,00 1 718 000,00 704 564,96 664 000,00
<br> Poznámka
Návrh rozpočtu svazku obcí NY-KO na rok 2022 je zveřejněn v elektronické podobě na www.ny-ko.cz v sekci úřední deska od 26.11.2021
a pevné úřední desce členských obcí od 26.11.2021 <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně do 6.12.2021 doručením na adresu svazku obcí NY-KO <,>
Ždánice70,281 63 Kostelec nad černými lesy nebo osobně při konání jednání správní rady <.>
<br> Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři sídla svazku Ždánice 70,281 63 Kostelec nad Černými lesy,okr.Kolín <.>
<br> *) Položka,která není ve schváleném rozpočtu <.>
<br> Počet záznamů: 8
<br> 2/2

Načteno

edesky.cz/d/5099171


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz