Městys Čestice

Město, městys, obec, MČ
Okres Strakonice

http://cestice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Čestice
Čestice 1
387 19 Čestice

Datová schránka: rzvbe22
E-mail: obecni.urad@cestice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 11. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb.pdf
08. 11. 2018 záměr převodu nemovitého majetku městyse 2.pdf
08. 11. 2018 Záměr převodu nemovitého majetku městyse Krušlov.pdf
08. 11. 2018 Záměr převodu nemovitého majetku městyse k.ú. Čestice.pdf
08. 11. 2018 Veřejná vyhláška zahájení územního řízení.pdf
08. 11. 2018 Veřejná vyhláška uzavírka.pdf
29. 08. 2018 Pozvánka 30. zasedání zastupitelstva.pdf
28. 08. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf
20. 08. 2018 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem.xls
14. 08. 2018 Schválený rozpočet 2018.pdf
30. 07. 2018 Stanovení minimálního počtu
23. 07. 2018 Dokument "Rozhodnutí o prodlouž..." již není dostupný.
20. 06. 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
13. 06. 2018 Pozvánka 29. zasedání zastupitelstva
04. 06. 2018 Veřejná vyhláška záměr převodu.pdf
31. 05. 2018 Návrh závěrečného účtu SMOOS.pdf
31. 05. 2018 ZÚ SOŠP 2017.pdf
31. 05. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOŠP 2017.pdf
31. 05. 2018 Výkaz zisku a ztráty 2017 (2).pdf
31. 05. 2018 Přehled dotací.pdf
31. 05. 2018 Návrh ZÚ SOŠP 2017 rozpočtové hospodaření dle tříd.pdf
31. 05. 2018 Návrh ZÚ SOŠP 2017 majetek.pdf
31. 05. 2018 FIN 2 12M 2017.pdf
17. 05. 2018 Zpráva o výsledcích finančních kontrol 2017.pdf
17. 05. 2018 Inventarizační zpráva.pdf
14. 05. 2018 Obdržené granty a dotace 2017.pdf
14. 05. 2018 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 2017.pdf
14. 05. 2018 Tvorba a využití sociálního fondu 2017.pdf
14. 05. 2018 Výkaz zisku a ztráty 2017.pdf
14. 05. 2018 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
14. 05. 2018 FIN 2017.pdf
14. 05. 2018 ZÚ majetek 2017.pdf
14. 05. 2018 ZÚ plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů 2017.pdf
14. 05. 2018 ZÚ porovnání běžných a kapitálových výdajů 2017.pdf
14. 05. 2018 ZÚ příloha 2017.pdf
14. 05. 2018 ZÚ rozpočtové hospodaření dle tříd 2017.pdf
14. 05. 2018 ZÚ rozvaha 2017.pdf
07. 05. 2018 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace vodné stočné 2017.pdf
07. 05. 2018 Daň z nemovitých věcí na rok 2018
22. 03. 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí.pdf
09. 03. 2018 Veřejná vyhláška vydání změny č. 1 ÚP Čestice.pdf
09. 03. 2018 Úplné znění změny č.1 hlavní výkres 8.3.17.pdf
09. 03. 2018 Úplné znění změna č.1 koordinační výkres 8.3.17.pdf
09. 03. 2018 Úplné znění změny č.1 textová část 8.3.17.pdf
09. 03. 2018 Změna ÚP č. 1 výkres veřejně prospěšných staveb 8.3.17.pdf
09. 03. 2018 Změna ÚP č. 1Výkres základního členění 8.3.17.pdf
09. 03. 2018 Změna ÚP č.1 hlavní výkres.pdf
09. 03. 2018 Změna ÚP č. 1 koordinační výkres.pdf
09. 03. 2018 Změna ÚP č. 1 schéma řešených území.pdf
09. 03. 2018 Změna ÚP č. 1 výkres ZPF.pdf

XML