« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Schválený závěrečný účet 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zaverecny_ucet_2020.pdf (1.8 MB)
Schválený Závěrečný účet za rok 2020 Městys Čestice 31.12.2020Sestavený ke dni Obsah závěrečného účtu Údaje o organizaci Název Adresa IČO Právní forma Městys Čestice Čestice 1 387 19 00251089 Obec Kontaktní údaje Telefon 383396203 E-mail uctarna@cestice.cz Zpráva auditora 2020 1 Výkaz FIN 2-12 17 Rozvaha 2020 33 Výkaz zisku a ztrát 2020 36 Hlavní kniha 2020 38 Příloha 2020 49 Majetek 66 Inventarizační zpráva 2020.doc 67 Finanční vypořádání 2020 78 Finanční kontroly 2020.xlsx 81 Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 85 Měsíční stav finančních prostředků 86 Porovnání plnění sdílených daní 87 Porovnání příjmů a výdajů 88 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 89 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 90 Výsledovka analytická 91 Sociální fond.xls 93 Poskytnuté příspěvky OS.xls 94 Dotace a granty-přehled.xls 95 Strana Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 1 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 2 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 3 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 4 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 5 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 6 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 7 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 8 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 9 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 1 0 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 1 1 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 1 2 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 1 3 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 1 4 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 1 5 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 1 6 V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Předmět činnosti: 841100 Městys Čestice; IČO 00251089; Čestice 1,Čestice,387 19 Za období: 12/2020 Právní forma: Obec (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Datum výkazu: 31.12.2020 Datum sestavení: 27.1.2021 F i n 2 - 12 M I.Rozpočto...

Načteno

edesky.cz/d/5430004

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz