« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Závěrečný účet městyse 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zaverecny_ucet_2020.pdf (1.94 MB)
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Městys Čestice 31.12.2020Sestavený ke dni Obsah závěrečného účtu Údaje o organizaci Název Adresa IČO Právní forma Městys Čestice Čestice 1 387 19 00251089 Obec Kontaktní údaje Telefon 383396203 E-mail uctarna@cestice.cz Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření r.2020 1 Rozvaha 2020 17 FIN 2-12 2020 20 Hlavní kniha analytická 36 Výkaz zisku a ztráty 2020 46 Příloha 2020 48 Měsíční stav finančních prostředků 65 Majetek 66 Inventarizační zpráva 2020.doc 67 Porovnání příjmů a výdajů 78 Porovnání plnění sdílených daní 79 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 80 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 81 Zpráva o výsledcích finančních kontrol 2020 82 Hodnotící zpráva 2020 86 Dotace a granty-přehled.xls 89 Poskytnuté příspěvky OS.xls 90 Sociální fond.xls 91 Strana Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 1 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 2 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 3 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 4 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 5 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 6 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 7 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 8 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 9 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 1 0 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 1 1 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 1 2 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 1 3 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 1 4 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 1 5 Z áv ěr eč ný ú če t z a ro k 20 20 st ra na 1 6 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Předmět činnosti: 841100 Městys Čestice; IČO 00251089; Čestice 1,Čestice,387 19 Za období: 12/2020 Právní forma: Obec (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Datum výkazu: 31.12.2020 Datum sestavení: 26.1.2021 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ Běžné Minulé Brutto Korekce Syntetický účetNázev položky 3 4 Netto AKTIVA...

Načteno

edesky.cz/d/5430003

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz