« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Záměr převodu p.č. 7-1 v k.ú. Čestice.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr převodu p.č. 7-1 v k.ú. Čestice.pdf
Městys Čestice,Čestice 1,387 19 1Čo 251089 tel.383396203
<br> Čestice 26.12.2020
<br> Veřejná vyhláška
<br> Městys Čestice v souladu s ustanovením š 39,odst.1) zák.č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení) a po projednání v zastupitelstvu obce dne 25.1 1.2020 tímto zveřejňuje
<br> záměr převodu nemovitého maietku obce: - část pozemku p.č.7/1 o výměře 4 m2 v k.ú.Čestice <.>
<br> Součástí vyhlášky je příloha vyznačení pozemku v geometrickém plánu
<br> a městys Čestice XXXXX XXXXX starosta
<br> Vyvěšeno dne: XX.X X.2020 Sejmuto dne:
<br> „Neuman—MMM
<br> mmm 19! “'“-D
<br> mmm: 1m iza-masem zmenam
<br> “imma“.<.>.-wi
<br> "“ mmm—mnm WMIWJWMWMM|
<br> na m DZOPJ He oznam -a ml.-'n'! Mm f_n-“wwmmm Wl nnbmu- nun-13% ena Gammarth „,<.>,<.> mamuuewml _„w md mmm—hmmmwm minn—**MHWWWM erd Axalmwoas a 93 cv 99 rc cm zu ?.„.::.'mm n: m na me a a W na au mup rz | za r ! m z „“.<.>.“nm \- su.-:s !| |! ! III 0 W El IB UL mm & IB "L 16 : mz zm: o :: 111521 as a 2.158 1615" ai ?.zm n “,“,<.> -";.<.> — !N- wl-un tr m : n “* nul—m 2- In w“ run-q.W pu mm mm tui-min ""-""M" 3m MII: flv-mam ma.-M mm mm Iman-M m “Dulli—lan“— mámu Hamm
<br> !.lSOlMDWBN HHLSVLVH [IHW] "MLS OI-lEjAON V OH]NCI'MVSOCI ZVMM
<br> _1
<br> 19
<br> Hilf
<br> 3M
<br> screen: <,>

Načteno

edesky.cz/d/4301044

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz