« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Omezení provozu úřadu městyse.jpg

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Omezení provozu úřadu městyse.jpg
Méstys Cestice,Cestice 1,387 19 IC: 00251089 <.>
Tel: 383 396 203
<br> omezeni provozu fifadu méstyse Cestice
<br> Na zékladé usnesem’ vlédy E.994 ze dne 8.i‘x’jna 2020 sohledem na él’i‘eni
onemocném’ COVID — 19,bylo rozhodnuto o omezenl’ uFednich hodin UFadu
méstyse 0d pondéli 12.Ffjna 2020 do 25.fil’jna 2020 (véetné)
<br> flfedni hodiny: pondélf 8 - 13 hodin
stfeda 11 - 16 hodin
<br> Neodkladné ukony budou vyi‘izeny pouze po pi‘edchozf telefonické nebo
emailové komunikaci <.>
<br> Ve§keré platby poplatkfi apod.provédéjte pouze bezhotovostné na UEet CSOB
— 285763801/0300
<br> Telefonni spojem':
<br> L'létérna 774 400 927
Matrika 773 427 397
Starosta 724 181 026
listi‘edna 383 396 203
<br> Emall: obecni.urad@cestice.cz
<br> Pfi osobnim vaizovénI' fifednich zéleiltosti musl by'lt ve zvy’IEené mlfe
dodriovéna hygienické pravidla (rouEka,odstup) <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz