« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Publicita přístavba ZŠ Čestice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

publicita přístavba ZŠ.jpg (172.18 kB)
Projekt
<br> VIV I
<br> ”festice — Rozsnrenl kapacity Z§ l.etapa “
<br> byl realizovén za pfispém’ prostfedkfi stétnl'ho rozpoétu CR 2 programu
Ministerstva financi Ceské republiky <.>
<br> w %5 feské republiky

Načteno

edesky.cz/d/5430009

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz