Státní pozemkový úřad

Instituce
Ministerstvo zemědělství

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

Datová schránka: z49per3

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2019 Pozvánka na závěrečné jednání (PDF, 180 KB)
16. 01. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svojše - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání rozhodnutí o schválení návrhu (PDF, 185 KB)
16. 01. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svojše - rozhodnutí o schválení návrhuPovolení vstupu a vjezdu na pozemek - KoPÚ Čivice (PDF, 199 KB)
16. 01. 2019 Pověření vstupu a vjezdu na pozemky pro potřebu řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním uzemí Žebnice (PDF, 182 KB)
15. 01. 2019 KoPÚ Dražíč - pozvánka na úvodní jednání (k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu) (PDF, 195 KB)
15. 01. 2019 KoPÚ Žestov - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků (PDF, 181 KB)
15. 01. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Buková u NížkovaOznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. ŠpinovJPÚ v části k.ú. Žákovice, území s nedokončeným scelovacím řízením - nároky (PDF, 194 KB)
15. 01. 2019 Oznámení o pokračování prací v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Zlatníky (PDF, 179 KB)
15. 01. 2019 Zahájení aktualizace BPEJ (PDF, 202 KB)
15. 01. 2019 Zápis ze závěrečného jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území Heřmaň (PDF, 236 KB)
15. 01. 2019 KoPÚ Šerkov - oznámení o vyložení soupisu nároků (PDF, 199 KB)
15. 01. 2019 KoPÚ D.Lomnice-oznámení dodatečného zjišťování průběhu hranic (PDF, 184 KB)
15. 01. 2019 Oznámení o ustanovení opatrovníka dědicům po zemřelém panu Vlastimilu Skalníkovi v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách Těmice u Kamenice nad Lipou (PDF, 184 KB)
15. 01. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Proseč-Obořiště (PDF, 186 KB)
15. 01. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) (PDF, 184 KB)
15. 01. 2019 Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Ves Touškov (PDF, 186 KB)
15. 01. 2019 Vyložení návrhu změn mapy BPEJ na části k.ú. Charvátská Nová VesPozvánka na ZPH KoPÚ Debrník - rozšíření obvodu do k.ú. SvinkyKoPÚ Kraví Hora: zahájení řízení (PDF, 179 KB)
15. 01. 2019 KoPÚ Svobodné Dvory - Veřejná vyhláška - Pozvánka na úvodní Jednání (PDF, 197 KB)
15. 01. 2019 Informace k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k.ú. Komárov u Mladějovic (PDF, 177 KB)
15. 01. 2019 Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnickcých práv Komárov u Mladějovic (PDF, 2 MB)
15. 01. 2019 Zahájení aktualizace BPEJ - část k.ú. Suchá Lhota (PDF, 181 KB)
15. 01. 2019 Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v katastrálním území Zbenice (654094) (PDF, 200 KB)
15. 01. 2019 Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ - katastrální území Modřovice (772259) (PDF, 201 KB)
14. 01. 2019 Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ - katastrální území Vilasova Lhota ( 719901) (PDF, 202 KB)
14. 01. 2019 Oznámení o vyložení návrhu změny map BPEJ v části katastrálního území Podlázky k veřejnému nahlédnutí (PDF, 203 KB)
12. 01. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Korolupy, včetně upřesnění přídělu - oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednáníOznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Orlov u Jistebnice (PDF, 185 KB)
11. 01. 2019 Oznámení o vyložení návrhu změněných map BPEJ na části k.ú. Benešov nad Černou (PDF, 230 KB)
11. 01. 2019 KoPÚ Velká Chyška - oznámení o ustanovení opatrovníka (PDF, 231 KB)
11. 01. 2019 Pozvánka na závěrečné jednání - KoPÚ Potštejn (PDF, 181 KB)
11. 01. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Příbor - oznámení o ustanovení opatrovníka (PDF, 198 KB)
11. 01. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka - osoby spadající do okruhu dědiců po zemřelých vlastnících, KoPÚ Huštěnovice (PDF, 193 KB)
11. 01. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka - osoby spadající do okruhu dědiců po zemřelých vlastnících, KoPÚ Huštěnovice (PDF, 197 KB)
11. 01. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka - osoby spadající do okruhu dědiců po Růženě Půčkové, Hýsly 13, KoPÚ Hostějov (PDF, 187 KB)
11. 01. 2019 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Suchov (PDF, 161 KB)
11. 01. 2019 Oznámení o ustanovení opatrovníka (PDF, 186 KB)
11. 01. 2019 Komplesní pozemkové úpravy v katastrálním území Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany - oznámení o vystavení návrhu nového uspořádání pozemků (PDF, 180 KB)
11. 01. 2019 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Drchlava (PDF, 203 KB)
11. 01. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Příbor - oznámení o ustanovení opatrovníka (PDF, 184 KB)
11. 01. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) (PDF, 198 KB)
10. 01. 2019 KoPÚ Cítov - zjišťování hranic (PDF, 213 KB)
10. 01. 2019 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Velký Grunov (PDF, 205 KB)
10. 01. 2019 KoPÚ Víchovská Lhota - pozvánka na závěrečné jednání (PDF, 179 KB)
10. 01. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) (PDF, 184 KB)
10. 01. 2019 Oznámení vydání rozhodnutí č.j. SPU 533809/2018 o schválení návrhu KoPÚ Zadní ArnoštovKoPÚ Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - oznámení. (PDF, 181 KB)
10. 01. 2019 Žádost o vstup na pozemky (oznámení na OÚ) DOP - KoPÚ Nenačovice (PDF, 192 KB)
10. 01. 2019 KoPÚ Neškaredice - pověření ke vstupu na pozemky (PDF, 182 KB)
09. 01. 2019 Komplexní pozemkové úpravy Úbislavice - 1.rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (PDF, 307 KB)
09. 01. 2019 KoPÚ Šestajovice – ustanovení opatrovníka (PDF, 192 KB)
09. 01. 2019 KoPÚ Rychnovek – oznámení o odvoláníKoPÚ Osek nad Bečvou - doručení veřejnou vyhláškou (podle § 25 správního řádu) (PDF, 179 KB)
09. 01. 2019 O Z N Á M E N Í (PDF, 183 KB)

XML