Státní pozemkový úřad

Instituce
Ministerstvo zemědělství

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

Datová schránka: z49per3

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada Oddělení převodu majetku státu, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj (PDF, 305 KB)
20. 03. 2019 Zápis z úvodního jednání pro KoPÚ Tatobity (PDF, 291 KB)
20. 03. 2019 KoPÚ Rakousy - Zápis z úvodního jednání (PDF, 754 KB)
20. 03. 2019 Zápis z úvodního jednání pro KoPÚ Žlábek (PDF, 302 KB)
20. 03. 2019 KoPÚ Janovice - záznam z úvodního jednání (PDF, 243 KB)
20. 03. 2019 Aktualizace BPEJ v k.ú. Horní Skorošice (PDF, 201 KB)
20. 03. 2019 Aktualizace BPEJ v k.ú. Zálesí u Javorníka (PDF, 200 KB)
20. 03. 2019 Úvodní jednání KoPÚ Pořejov - oznámení (PDF, 194 KB)
20. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení KoPÚ Bažantov (PDF, 194 KB)
20. 03. 2019 Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Holostřevy (PDF, 187 KB)
20. 03. 2019 Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Tisová u Tachova (PDF, 188 KB)
20. 03. 2019 OZNÁMENÍ - Aktualizace BPEJ v katastrálním území Holostřevy - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti (PDF, 184 KB)
20. 03. 2019 OZNÁMENÍ - Aktualizace BPEJ v katastrálním území Tisová u Tachova - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti (PDF, 128 KB)
20. 03. 2019 Oznámení o projednání nároků - KoPÚ v k.ú. Trubín (PDF, 210 KB)
20. 03. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svojetín - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - doplnění (PDF, 183 KB)
20. 03. 2019 vstup na pozemky (oznámení na OÚ) (PDF, 183 KB)
20. 03. 2019 vstup na pozemky (pověření zpracovateli) - BPEJ Brtníky (PDF, 182 KB)
20. 03. 2019 Oznámení o zahájení z rozsahu aktualizace BPEJ v k.ú. Brtníky (PDF, 198 KB)
20. 03. 2019 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Bílina (PDF, 177 KB)
20. 03. 2019 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci aktualizace BPEJ v k.ú. Bílina (PDF, 180 KB)
20. 03. 2019 Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Bílina - Újezd (PDF, 179 KB)
20. 03. 2019 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci aktualizace BPEJ v k.ú. Bílina - Újezd (PDF, 180 KB)
20. 03. 2019 Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemkůOznámení o vystavení návrhu - KoPÚ Liboc u Kraslic (UD) (PDF, 205 KB)
20. 03. 2019 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Děpoltovice - oznámení o ustanovení opatrovníka (PDF, 181 KB)
20. 03. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v kat. území Rakousy (PDF, 205 KB)
20. 03. 2019 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bohuslávky - pozvánka na úvodní jednání (PDF, 181 KB)
20. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti (PDF, 179 KB)
20. 03. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dešenice - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek (PDF, 181 KB)
20. 03. 2019 Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. JarcováZahájení aktualizace BPEJ v k.ú. ByninaNabídka nemovitých věcí podle zákona č. 229/1991 Sb. (PDF, 249 KB)
20. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Oddělení administrace ICT a infrastruktury, Odbor ICTOznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Oddělení pozemkových úprav, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký krajKoPÚ v k.ú. Strhaře - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - na ÚD (PDF, 184 KB)
20. 03. 2019 Oznámení o ustanovení opatrovníka (PDF, 177 KB)
20. 03. 2019 KoPÚ Veselá u Častrova - Zápis ze závěrečného jednání (PDF, 278 KB)
20. 03. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tvrdkov – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek (PDF, 195 KB)
20. 03. 2019 I. rozhodnití KoPÚ Hradec u JeseníkaKomplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní Sukolom - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti (PDF, 189 KB)
20. 03. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnov na Moravě - pozvánka na úvodní jednání (PDF, 184 KB)
20. 03. 2019 Oznámení o vystavení návrhu KoPÚ v k.ú. Popov u Stříbra (PDF, 182 KB)
20. 03. 2019 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti GTP - KoPÚ Kočov (PDF, 182 KB)
20. 03. 2019 Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Polepy o navazující část k.ú. Hrušovany Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v kat. území Kojetín u Radonic (PDF, 205 KB)
20. 03. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hostějov - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti (PDF, 183 KB)
16. 03. 2019 Zápis ze závěrečného jednání_KoPÚ v k.ú. Starovičky (PDF, 193 KB)
16. 03. 2019 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v části katastrálního území Albeřice u Hradiště (PDF, 209 KB)
16. 03. 2019 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činností v rámci aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v části k.ú. Albeřice u Hradiště (PDF, 186 KB)
16. 03. 2019 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v části katastrálního území Bražec u Doupova a Bražec u Těšetic (PDF, 209 KB)
16. 03. 2019 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činností v rámci aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v částech k.ú. Bražec u Doupova a Bražec u Těšetic (PDF, 185 KB)
16. 03. 2019 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v části katastrálního území Doupovské Hradiště (PDF, 208 KB)
16. 03. 2019 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činností v rámci aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Doupovské Hradiště (PDF, 186 KB)
16. 03. 2019 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Bezděkov u Prachomet (PDF, 208 KB)
16. 03. 2019 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činností v rámci aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Bezděkov u Prachomet (PDF, 187 KB)
16. 03. 2019 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Trojmezí (PDF, 206 KB)
16. 03. 2019 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činností v rámci aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Trojmezí (PDF, 185 KB)

XML