Státní pozemkový úřad

Instituce
Ministerstvo zemědělství

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

Datová schránka: z49per3

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 07. 2021 Nabídka nepotřebného majetku pro organizační složky státu a státní organizace (PDF, 2 MB)
26. 02. 2021 Opakovaná nabídka nepotřebného majetku pro právnické a fyzické osoby - prodej osobních automobilů (PDF, 653 KB)
26. 02. 2021 Opakovaná nabídka nepotřebného majetku pro PO a FO - prodej osobního automobilu Škoda Fabia, RZ: 6A7 8722 (PDF, 283 KB)
26. 02. 2021 Opakovaná nabídka nepotřebného majetku pro právnické a fyzické osoby - prodej osobního automobilu Škoda Fabia Classic 1.2, RZ 6A4 5564 (PDF, 266 KB)
15. 10. 2020 Opakovaná nabídka nepotřebného provozního majetku pro právnické a fyzické osoby - prodej osobního automobilu Škoda Fabia Classic, RZ 5A4 0393 (PDF, 238 KB)
01. 10. 2020 Třetí opakovaná nabídka nepotřebného provozního majetku pro právnické a fyzické osoby - prodej osobních automobilů (PDF, 590 KB)
01. 10. 2020 Opakovaná nabídka nepotřebného provozního majetku pro PO a FO - prodej osobních automobilů (PDF, 580 KB)
20. 08. 2020 Nabídka nepotřebného provozního majetku pro právnické a fyzické osoby - prodej osobních automobilů (PDF, 594 KB)
20. 08. 2020 Nabídka nepotřebného provozního majetku pro PO a FO- prodej osobních automobilů (PDF, 633 KB)
25. 11. 2019 Nabídka nepotřebného provozního majetku pro právnické a fyzické osoby - osobní automobily (PDF, 1 MB)
25. 09. 2019 KoPÚ Ústup - pozvánka na závěrečné jednání (PDF, 179 KB)
12. 09. 2019 Opakovaná nabídka nepotřebného provozního majetku pro právnické a fyzické osoby (PDF, 705 KB)
26. 08. 2019 KoPÚ Babolky - pozvánka na závěrečné jednání (PDF, 204 KB)
01. 08. 2019 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
01. 08. 2019 Komplexní pozemkové úpravy Možděnice - projednání návrhu nového uspořádání pozemků (PDF, 204 KB)
19. 07. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ústup - oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav (PDF, 202 KB)
15. 07. 2019 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek na části katastrálního území Prosetín u Hlinska (PDF, 190 KB)
15. 07. 2019 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek na části katastrálního území Lukavice (PDF, 191 KB)
06. 07. 2019 Komplexní pozemkové úpravy Rváčov u Hlinska - projednání návrhu umístění pozemků (PDF, 205 KB)
27. 06. 2019 KoPÚ Mirkovice - rozhodnutí o schválení návrhu (PDF, 290 KB)
19. 06. 2019 Komplexní pozemkové úpravy Doly - vystavení návrhu (PDF, 238 KB)
17. 06. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Topol (PDF, 185 KB)
14. 06. 2019 Dokument "KoPÚ Palkovice - ozná..." již není dostupný.
10. 06. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trboušany a navazující části k. ú. Maršovice - Pozvánka na závěrečné jednání-ÚD (PDF, 181 KB)
31. 05. 2019 Upřesnění obvodu KoPÚ Český Herálec (PDF, 163 KB)
29. 05. 2019 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
28. 05. 2019 KoPÚ v k.ú. Pamětice na Moravě - Pozvánka na závěrečné jednání (PDF, 235 KB)
16. 05. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kloboučky (PDF, 305 KB)
15. 05. 2019 Dokument "KoPÚ Číhošť - oznámen..." již není dostupný.
13. 05. 2019 Aktualizace BPEJ v k.ú. Skubice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky (PDF, 196 KB)
12. 05. 2019 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (PDF, 285 KB)
11. 05. 2019 Dokument "KoPÚ Sobiňov a část k..." již není dostupný.
11. 05. 2019 Dokument "KoPÚ Krucemburk - ozn..." již není dostupný.
11. 05. 2019 Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti v rámci KoPÚ Radejčín (PDF, 222 KB)
11. 05. 2019 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
11. 05. 2019 Příjem stížností (PDF, 114 KB)
09. 05. 2019 Oznámení o vyložení soupisů nároku - na ÚD (PDF, 194 KB)
07. 05. 2019 Rozhodnutí (PDF, 236 KB)
06. 05. 2019 Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků - KoPÚ Dolní Sukolom (PDF, 181 KB)
02. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška k us..." již není dostupný.
30. 04. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trboušany a navazující části k. ú. Maršovice - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav-ÚD (PDF, 182 KB)
30. 04. 2019 JPÚ_zahájení_VV (PDF, 229 KB)
30. 04. 2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Dílčí provozovatelské vyúčtování ceny - vodárna Salajna (vodovod není určen veřejnou potřebu) (PDF, 1 MB)
30. 04. 2019 Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů v k. ú. Mladoňov u Oskavy - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek (PDF, 181 KB)
30. 04. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podruhlí - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitekKomplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hostišovice - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitekOznámení o prošetření bodu (ZHP) - PobočkaOznámení o vystavení návrhu pozemkových úprav (KoPÚ Děpoltice) (PDF, 201 KB)
30. 04. 2019 Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv - KoPÚ Zadní Chodov (PDF, 225 KB)
30. 04. 2019 veřejná vyhláška k pozvánce na projednání 2 verze návrhu pozemkových úprav (PDF, 234 KB)
30. 04. 2019 nároky (oznám. o vyložení na OÚ) (PDF, 197 KB)
30. 04. 2019 KoPÚ Řendějov - vystavení zápisu z úvodního jednání na úřední desku (PDF, 245 KB)
30. 04. 2019 Dokument "KoPÚ Suletice - Rozho..." již není dostupný.

XML