Státní pozemkový úřad

Instituce
Ministerstvo zemědělství

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

Datová schránka: z49per3

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 05. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kloboučky (PDF, 305 KB)
15. 05. 2019 KoPÚ Číhošť - oznámení o ustanovení opatrovníka - Josef Kolář, Úvaly (PDF, 171 KB)
13. 05. 2019 Aktualizace BPEJ v k.ú. Skubice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky (PDF, 196 KB)
12. 05. 2019 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (PDF, 285 KB)
11. 05. 2019 KoPÚ Sobiňov a část k.ú. Nový Studenec - oznámení o ustanovení opatrovníka neznámým účastníkům řízení (PDF, 183 KB)
11. 05. 2019 KoPÚ Krucemburk - oznámení o ustanovení opatrovníka (PDF, 185 KB)
11. 05. 2019 Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti v rámci KoPÚ Radejčín (PDF, 222 KB)
11. 05. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka. (PDF, 188 KB)
11. 05. 2019 Příjem stížností (PDF, 114 KB)
09. 05. 2019 Oznámení o vyložení soupisů nároku - na ÚD (PDF, 194 KB)
07. 05. 2019 Rozhodnutí (PDF, 236 KB)
06. 05. 2019 Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků - KoPÚ Dolní Sukolom (PDF, 181 KB)
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška k usnesení o ustanovení opatrovníka k LV 175 v k.ú. Radovesnice II.. (PDF, 181 KB)
30. 04. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trboušany a navazující části k. ú. Maršovice - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav-ÚD (PDF, 182 KB)
30. 04. 2019 JPÚ_zahájení_VV (PDF, 229 KB)
30. 04. 2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Dílčí provozovatelské vyúčtování ceny - vodárna Salajna (vodovod není určen veřejnou potřebu) (PDF, 1 MB)
30. 04. 2019 Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů v k. ú. Mladoňov u Oskavy - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek (PDF, 181 KB)
30. 04. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podruhlí - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitekKomplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hostišovice - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitekOznámení o prošetření bodu (ZHP) - PobočkaOznámení o vystavení návrhu pozemkových úprav (KoPÚ Děpoltice) (PDF, 201 KB)
30. 04. 2019 Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv - KoPÚ Zadní Chodov (PDF, 225 KB)
30. 04. 2019 veřejná vyhláška k pozvánce na projednání 2 verze návrhu pozemkových úprav (PDF, 234 KB)
30. 04. 2019 nároky (oznám. o vyložení na OÚ) (PDF, 197 KB)
30. 04. 2019 KoPÚ Řendějov - vystavení zápisu z úvodního jednání na úřední desku (PDF, 245 KB)
30. 04. 2019 Dokument "KoPÚ Suletice - Rozho..." již není dostupný.
27. 04. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
27. 04. 2019 Rozhodnutí I_KoPÚ StarovičkyKoPÚ v k. ú. Strhaře - pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků II - neznámí (PDF, 191 KB)
27. 04. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
27. 04. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území Kocléřov (PDF, 199 KB)
27. 04. 2019 KoPÚ Děrné - oznámení o pokračování v řízení (PDF, 229 KB)
27. 04. 2019 Pozvánka na závěrečné jednání - KoPÚ Popov u Stříbra (PDF, 180 KB)
27. 04. 2019 závěrečné jednání (pozvánka) - veřejná vyhláška (PDF, 223 KB)
27. 04. 2019 Dokument "Komplexní pozemkové ú..." již není dostupný.
27. 04. 2019 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
27. 04. 2019 Žádost o aktualizaci BPEJ - k.ú. Břeclav (PDF, 202 KB)
27. 04. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lhenice - Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků (PDF, 184 KB)
27. 04. 2019 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), část k. ú. Louka nad OtavouJPÚ v k. ú. Střítež - rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úpravKomplexní pozemkové úpravy Výsonín - vyložení soupisu nároků (PDF, 218 KB)
27. 04. 2019 KoPÚ Hojsova StrážOznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Halenkovice, pozvánka na úvodní jednání (VV) (PDF, 181 KB)
27. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel Sekce krajinotvorbyOznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Oddělení řízení pozemkových úprav, Odbor pozemkových úpravOznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada Oddělení převodu majetku státu a restitucí, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. PrahaKomplexní pozemkové úpravy v k.ú. Marefy (PDF, 353 KB)
27. 04. 2019 KoPÚ Neškaredice - došetření obvodůOZNÁMENÍ - závěrečné jednání KoPÚ v k.ú. Hořín (PDF, 228 KB)
27. 04. 2019 Zápis z úvodního jednání KoPÚ v částech k. ú. Velemyšleves a Minice a KoPÚ zálezly (PDF, 3 MB)
27. 04. 2019 I_8_dodatečné zjišťování průběhu hranic (obec - vyhláška)Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krhov u Bojkovic - pozvánka na závěrečné jednání (PDF, 227 KB)
24. 04. 2019 Oznámení o zahájení a rozsahu aktualizace BPEJ v k. ú. Pozořice (PDF, 181 KB)
24. 04. 2019 Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ na části k. ú. PozořiceOznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v části k. ú. Žlutice (p.p.č. 2872/3) a v části k.ú. Veselov (p.p.č. 920/5, 823/3, 823/7 a 823/8)Rozhodnutí o vlastnictví - KoPÚ Budčeves (PDF, 271 KB)
24. 04. 2019 Informace o přístupu k přílohám k rozhodnutí č.j. SPU 097167/201 vydanému dle ust. § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění (dále jen rozhodnutí) ve věci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Budčeves. (PDF, 224 KB)
24. 04. 2019 Komplexní pozemková úprava Sedlec u Lanžova - oznámení o vystavení návrhu, úřední deska (PDF, 183 KB)
24. 04. 2019 Oznámení o vyložení na OÚ Stará Červená Voda (PDF, 274 KB)
24. 04. 2019 Oznámení o vyložení na OÚ Stará Červená Voda (PDF, 275 KB)
24. 04. 2019 Pověření ke vstupu na pozemky k.ú. Slatinice na Hané (PDF, 221 KB)
24. 04. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) (PDF, 184 KB)
24. 04. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) (PDF, 184 KB)
24. 04. 2019 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - geotechnický průzkum v k.ú. Brod nad Tichou (PDF, 233 KB)

XML