« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy Doly - vystavení návrhu (PDF, 238 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 238 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Chrudim
Poděbradova 909,Chrudim IV,537 01 Chrudim
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 237664/2019
Spisová značka: 2RP11483/2014-544204
<br> Vyřizuje.: XXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: s.pilarova@spucr.cz
<br> Datum: 18.6.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Doly
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Chrudim (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní
úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízení,že v souladu
s ustanovením § 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 24.6.2019,možno po dobu 30 dnů tj.nejpozději do
23.7.2019 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v
katastrálním území Doly.Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č.320) a na Městském úřadě
v Luži <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a
připomínky u pobočky <.>
K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečné jednání (§ 11 odst.3 zákona),na kterém zhodnotí
výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem,o kterém bude rozhodnuto <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXXXXX
vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br> 2019-06-18T07:22:49+0200
Ing.XXX XXXXXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz